Olle Burell: Stoppa all uthyrning till religiösa friskolor

I väntan på ett förbud mot religiösa friskolor stoppar vi alla nya uthyrningar till aktörer som tänker bedriva religiösa friskolor.
Det beskedet kommer från Olle Burell, socialdemokratiskt skolborgarråd i Stockholms stad.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Frågan om religiösa, eller konfessionella, friskolors vara eller icke vara har debatterats mycket. Nu vill Stockholms skolborgarråd Olle Burell (S) stänga dörren för sådana skolor.

Olle Burell har gjort sig känd som en av de flitigaste debattörerna i frågan. Han har tidigare uttalat sig om att han vill stänga alla religiösa skolor i Stockholm utom judiska Hillelskolan.

"Ensidig påverkan"

Han är bland annat starkt kritisk till att Svenska kyrkan driver förskolor, vilket Dagen rapporterat.

Läs mer: Olle Burell (S) Kyrkan bör inte driva förskolor

I en ny debattartikel i Expressen går han till storms mot vad han menar vara "en ensidig religiös påverkan".

"Jag ser med oro på hur dagens marknadsdrivna lagstiftning ger ett antal oseriösa aktörer nästintill fritt spelrum. Inget annat land i världen har lika långtgående marknadslösningar på skolområdet som Sverige", skriver han bland annat.

Kontrakt gäller

De skolor som redan har hyreskontrakt i fastigheter som ägs av Stockholms stad berörs inte av inskränkningarna. Ingångna kontrakt ska gälla, enligt Olle Burell.

Men för de eventuella nya skolor som vill hyra in sin verksamhet i Stockholm blir det tvärstopp.

"Stockholms skattebetalare ska inte bidra till en verksamhet som motverkar integration och förstärker segregation", hävdar han och fortsätter med att beskriva konfessionella friskolor, där kristna friskolor är en stor grupp, som "sorteringsskolor".

Läs också: Vill stänga alla religiösa skolor - utom Hillelskolan

Olle Burell hävdar vidare att religiösa friskolor bidrar till isolering:

"Forskningen är tydlig. Elever har en mycket större möjlighet att lyckas i blandade klasser, där de får möta skolkamrater med olika livserfarenhet och social bakgrund", är Olle Burells slutsats.

Kritiska liberaler

Religiösa friskolor är tillåtna enligt svensk lag, men röster i flera politiska partier i riksdagen har höjts med krav på ett förbud.

Ett exempel är Liberalerna som på sitt landsmöte i höstas beslutade att nya religiösa friskolor inte ska tillåtas. Ombuden sa dock nej till de förslag som ville gå längre och förbjuda alla konfessionella friskolor.

Friskolereformen, som gjorde det möjligt att starta friskolor i Sverige, kom till 1992 på initiativ av den borgerliga regeringen. Sedan dess har många friskolor, bland annat på kristen grund, startats runt om i landet.

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar
Böneutrop
Kyrka och politik