Olof Edsinger: Bygg flyktingläger i Europa

Tusentals migranter står vid den grekiska gränsen och kräver att få komma in i EU. Olof Edsinger föreslår en drastisk åtgärd, flyktingläger på europeisk mark.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Öppna eller stänga gränsen? Debatten pågår för fullt sedan Turkiets president Tayyip Erdogan på eget bevåg sagt upp flyktingavtalet med EU och sett till att tusentals migranter slussats vidare mot den grekiska gränsen.

Just nu utspelar sig kaotiska scener vid gränsövergången, inte minst efter att en person sköts ihjäl.

Asylrätten upphävd

Grekland har på eget bevåg tillfälligt upphävt asylrätten under en månads tid och landets ledande politiker påstår att de mer eller mindre är utsatta för en invasion orkestrerad av landets ärkefiende Turkiet.

På flera håll inom EU stämmer man in med budskapet att hålla gränsen stängd, allt för att inte återupprepa den flyktingsituation som rådde år 2015.

Bygg flyktingläger

Kanske är svaret något annat? Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, föreslår helt enkelt att man ska bygga flyktingläger inne i Europa.

– Det finns ett hyckleri att vi bygger vår nuvarande strategi på att "skitjobbet" ska göras i andra delar av världen där vi inte behöver se det, säger Olof Edsinger till Dagen.

Inte minst anser han att det är olyckligt att EU satt sig i knät på den turkiske presidenten, som Olof Edsinger beskriver som en despotisk ledare.

– Självklart måste människor kunna söka asyl, men hela inramningen här är så absurd eftersom Erdogan använder migranterna som brickor i ett geopolitiskt spel, säger han.

Misslyckande för EU

– Samtidigt är det här ett gigantiskt misslyckande eftersom EU inte hittat en gemensam strategi under de fem år som gått sedan flyktingvågen 2015.

Det är därför som Olof Edsinger vill presentera idén om flyktingläger på europeisk mark, något han redan gjorde i en debattartikel i Aftonbladet år 2016.

– Jag vet att det strider så totalt med den europeiska självbilden, vi ska inte ha flyktingläger här, säger han.

– Men om vi inte kan få till ett integrerande flyktingmottagande i nuläget tycker jag att man kan överväga tanken. Som det är nu väljer vi att titta åt ett annat håll och låta någon annan sköta det här åt oss.

Så budskapet är, kom hit, men bo i flyktingläger?

– Det är uppenbart att vi inte med ett demokratiskt stöd kan ta in flera miljoner människor i vårt nuvarande välfärdssystem. Vi måste hitta andra inslussningsmöjligheter och få in folk i samhället i den takt systemet förmår, säger Olof Edsinger.

– I väntan på det kan vi ge dem en så värdig tillvaro som möjligt i Europa.

Skulle du kunna tänka dig ett flyktingläger i Sverige?

– Om alternativet är att människor fryser ihjäl vid Europas tröskel då är det ett klart bättre alternativ.

Med flyktingläger försvinner väl all form av integrationslösningar?

– Det här måste så klart ses som en tillfällig lösning. Om exempelvis ett krig tar slut kan många flytta tillbaka. I ett flyktingläger inom EU måste man också ha en organiserad skolgång, precis som i alla välorganiserade flyktingläger. Sedan ska man under ordnade former kunna bevilja folk en väg in i samhället fullt ut, förslagsvis börjar vi med de mest behövande.

Vill skapa debatt

Olof Edsinger vill dock tydligt markera att det här bara är ett förslag och att han inte har något färdigt politiskt program som skulle kunna sjösättas. Det viktiga är att tänka tanken och på något sätt hitta nya vägar i en migrationsdebatt som låst sig.

– För om lösning nummer ett eller två inte fungerar, då kanske man ska titta på lösning nummer tre.

Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord