Open Doors: Beslutet om Asia Bibi ger oss hopp

"Domstolsbeslutet ger oss hopp om att Pakistan kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att öka religionsfriheten". Så kommenterar missionsorganisationen Open Doors den friande domen mot Asia Bibi.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!