"Öppna era hem för asylsökande tonåringar"

Göteborgs stift och Stockholms Stadsmission vädjar till privatpersoner om att öppna sina hem för asylsökande ungdomar. De som fyller 18 år riskerar annars att slängas ut från de kommuner där de har fått ett nätverk – och i värsta fall hamna på gatan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Även om de i slutändan inte skulle få stanna i Sverige så är det viktigt att de har det tryggt under tiden de är här. Att de får gå kvar i skolan, fortsätta vara med i idrottsföreningen och vara med sina vänner, säger Eva Glemme, stiftsadjunkt för migrationsfrågor i Göteborgs stift.

Upprop till allmänheten

Göteborgs stift har gått ut med ett upprop till allmänheten med rubriken "Har du plats för en tonåring på din soffa en tid?" Med ljus och lykta söker man efter privatpersoner som kan tänka sig låta en ungdom bo hos sig en tid. Det handlar om asylsökande ensamkommande ungdomar som är över 18 år och inte längre har rätt till hjälp från kommunen.

Sedan 1 juli i år får kommunerna ingen ersättning från Migrationsverket för dessa ungdomar. Samma dag en asylsökande ensamkommande fyller 18 övergår ansvaret till staten.

Tvingas flytta

Eftersom många av de tonåringar som kom till Sverige i flyktingvågen 2015 nu fyller 18, eller blir åldersuppskrivna av Migrationsverket, har de inte längre rätt till god man.

De tvingas också lämna de familjehem eller HVB-hem där de placerats. I stället ska de flytta till Migrationsverkets asylboenden eller ordna boende själva.

Förlust av nätverk

Det första alternativet betyder ofta flytt på flera mil och en förlust av det lilla nätverk de lyckats skaffa sig under tiden i Sverige, varför de flesta föredrar det senare.

Eva Glemme.– Jag tror inte heller det är så bra, för varken killar eller tjejer, att bo på Migrationsverkets asylboenden. Man får dela rum med vuxna av olika nationaliteter. Asylboendena är som egna samhällen långt utanför det vanliga samhällslivet, säger Eva Glemme.  Tillsammans med biskop Per Eckerdal är hon uppropets avsändare.

Kontaktuppgifter

Båda hoppas att människor ska hörsamma uppropet och höra av sig till de församlingar som jobbar med frågan. I uppropet finns namn och telefonnummer till kontaktpersoner som tar emot intresseanmälningar.

– Behovet är jättestort och ganska akut. Vintern är ju på väg. Det finns madrassboenden i tre kyrkor för cirka 45 ungdomar. Men föreningar i Göteborg har kontakt med runt 400 ungdomar som behöver någonstans att bo.

I Stockholms kommun, Storstockholms kranskommuner inte medräknade, rör det sig om cirka 450 ungdomar som antingen redan behöver eller kommer att behöva hjälp under det här året. Detta enligt uppgifter från Stockholms Stadsmission som i samarbete med Stockholms stad med hjälp av ett föreningsbidrag försöker ordna boenden till asylsökande tonåringar så att de slipper flytta från kommunen.

Annonserar

Stockholms Stadsmission har annonserat efter fadderhem sedan mitten av september. Men det går trögt. Hittills har 26 familjer tagit emot var sin ungdom och ett tiotal anmält intresse - men velat ha mer betänketid. 28 ungdomar har fått flytta till vandrarhem i väntan på ett fadderhem. 100 står i kö för att få någon form av boende.

– Vi har ett stort, stort behov av fadderhem, säger Maria Wisén på Stockholms Stadsmission och berättar att Stadsmissionen har ett team bestående av ungdomscoacher och en jurist som stödjer dem som tar steget och blir fadderhem.

– Många har farhågor om hur det ska bli och vad man kommer att behöva göra. Men när de möter en människa med ett ansikte och en historia brukar det mesta lösa sig ganska bra.

Fakta:

Ensamkommande ungdomar

Cirka 35 000 ensamma ungdomar kom till Sverige under flyktingvågen 2015.

Handläggningstiderna hos Migrationsverket har dragit ut på tiden och nu fyller många av dem 18 år.

Enligt ett förslag i höstbudgeten vill regeringen ge kommunerna ett tillfälligt bidrag på 390 miljoner för 2017 och 195 miljoner för 2018 för att de ska låta ensamkommande som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar.

Riksdagen ska rösta om förslaget den 20 november.