Oregonmodellen öppnar för dödshjälp till diabetessjuka

3 av totalt 1 275 patienter som avled genom assisterat döende i delstaten Oregon i USA till och med 2017 hade diabetes som underliggande diagnos.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Uppgifterna, som presenteras av Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i en debattartikel i Svenska Dagbladet, kommer från hälsomyndigheterna i Oregon.

Smer har tidigare fokuserat på den så kallade Oregonmodellen, som tillåter dödshjälp genom så kallat assisterat döende till patienter med högst sex månader kvar att leva, i rapporten "Dödshjälp – en kunskapssammanställning".

Och förespråkare för dödshjälp har samtidigt framhållit Oregonmodellen som en bra metod.

Diabetessjuk kan få dödshjälp

Men i slutet av februari lyfte 31 företrädare för olika organisationer i en debattartikel i Svenska Dagbladet fram en ny aspekt av Oregonmodellen – att beslutskapabla patienter kan välja att utveckla ett "obotligt" tillstånd, med en livstidsprognos på högst sex månader, genom att använda sig av sin rätt att säga nej till vård och behandling.

Konkret skulle de kunna betyda att en person med diabetes kan få dödshjälp, trots att sjukdomen inte är livshotande med rätt behandling.

Tillför ytterligare ett argument

"Oregonmodellen, med dess anspråk på att vara ett säkert legalt dödshjälpsinstitut, havererar på grund av dess oundvikliga inre dynamik, som innebär att den inte är begränsad till de patienter som den påstås gälla", skrev Oregonmodellens kritiker.

På måndagen svarade Kjell Asplund och Michael Lövtrup från Statens medicinsk-etiska råd. De konstaterar att de 31 kritikerna tillför ytterligare ett argument till debatten. "Vi uppfattar det som en variant av ''det sluttande planet'', ett mycket vanligt argument mot dödshjälp", skriver de i SvD.

Tonar ned riskerna

Men de tonar samtidigt ned riskerna med "det sluttande planet" och nämner specifikt att 3 av totalt 1 275 patienter som avled genom assisterat döende i Oregon till och med 2017 hade diabetes som underliggande diagnos.

"Det förefaller således saknas konkreta uppgifter till stöd för författarnas bedömning att modellen av just denna anledning skulle ha ''havererat''", skriver Kjell Asplund och Michael Lövtrup.

Läs fler artiklar om dödshjälp och vård i livets slut

Alla tidigare artiklar
Lilla Erstagården