Ortodoxa kyrkan i Ukraina erkänns fristående

Konflikten mellan Ukraina och Ryssland får också konkreta kyrkorättsliga följder.
Ett östortodoxt kyrkomöte har beslutat att erkänna den ortodoxa kristenheten i Ukraina som fristående från den ryska – något Moskva har varnat för.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar året ut för endast 10 kr

eller