Out of Ashes arbete mot barnprostitution får 90-konto

Svensk insamlingskontroll har beviljat Out of Ashes, som arbetar mot människohandel och barnprostitution i Nepal, ett så kallat 90-konto.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

"Vår första prioritet är att skaffa faddrar till de barn som finns på barnhemmen i Kathmandu", skriver Out of Ashes grundare Håkan Gabrielsson i ett nyhetsbrev.

Han nämner en flicka, Hannah, som Out of Ashes och dess samarbetspartners lyckades rädda då hon befann sig i en utsatt situation för åtta år sedan. I dag pratar hon engelska och har nyligen fått erbjudanden från två olika universitet i USA att med fullt stipendium utbilda sig hos dem under fyra års tid.

"Extremt svårt år"

"Barnen har fått möjlighet att lämna samma utsatthet som Hannah levde under och det vore fruktansvärt om de skulle skickas tillbaka till det öde hon lyckades undvika bara på grund av brist på pengar", skriver Håkan Gabrielsson.

Av nyhetsbrevet framgår att 2017 har varit ett "extremt svårt år" för Out of Ashes samarbetspartner Lighthouse Foundation Nepal. Problemen är enligt Håkan Gabrielsson en direkt följd av konflikten med Love and Hope, som Dagen har skrivit om flera gånger, och det avbrutna ekonomiska stödet från Love and Hope.

Läs mer: Love and Hope avbryter ekonomiskt stöd till Lighthouse Foundation - anklagar för korruption

 

Svårare än förväntat

Håkan Gabrielsson skriver att Lighthouse Foundation Nepal har tagit fortsatt ansvar för mer än 600 barn och att målsättningen har varit att inget barn skulle behöva lämna barnhemmen och skolan.

För att lyckas med detta krävs nya samarbetspartners och faddrar. Men det har visat sig vara svårare än förväntat.

Måste sälja egendom

Enligt Håkan Gabrielsson har Lighthouse Foundation Nepal haft ett stort ekonomiskt underskott varje månad. Han berättar också att de har varit tvungna att låna pengar i bank och levt på krediter från affärsinnehavare för att kunna överleva.

"De har gjort allt för att kunna driva arbetet vidare, men har nu kommit till en punkt där man måste sälja av egendom som var tänkt till annat, för att bli fri från skulder och räntor. Men även om man blir av med den stora skuldbördan behövs det många nya faddrar för att få det ska gå ihop ekonomiskt i framtiden", skriver han.

Debatt