Pastorsmallen stöps om i Pingst

De är unga, de är kvinnor och de är pingstpastorer. Dagen mötte tre församlingsledare i ett samtal om hur mallen för hur en pastor ser ut och är, håller på att förändras.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller