Påven fastställer ny linje: Dödsstraff är alltid fel

Dödsstraff är fel under alla omständigheter. Det slår påven Franciskus fast, och ändrar därmed den romerska-katolska kyrkans linje i frågan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Katolska kyrkans katekes – en sammanfattning av den katolska trosläran – har tidigare gjort gällande att dödsstraff är tillåtet i undantagsfall. Det nya beskedet från Vatikanen återspeglar påvens hårdnackade motstånd mot straffet, som kyrkan hädanefter ska arbeta för att avskaffa i hela världen.

Romersk-katolska kyrkan är världens största kyrkosamfund.

Påven Franciskus vid ett besök i Bangladesh. Arkivbild.

TT