Påven fördömer kärnvapen

Påve Franciskus uppmanar alla regeringar att sträva efter en kärnvapenfri värld. Han varnar samtidigt för att ny teknik ökat risken för att de dödliga vapnen hamnar i händerna på terrorister.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Internationell lag har inte förhindrat nya länder från att ansluta sig till skaran som redan har kärnvapen, konstaterade påven vid ett seminarium i Vatikanen på fredagen.

Elva Nobelprisvinnare och topptjänstemän från FN och Nato deltog i seminariet, där Franciskus tycktes gå längre än tidigare påvar gjort i frågan. De har sagt att kärnvapnen aldrig ska komma i bruk, men att det kan vara moraliskt försvarbart att behålla dem så länge de bara används för att avskräcka andra från att utnyttja dem.

Dåligt läge för nedrustning

– Om man dessutom betänker risken för en oavsiktlig explosion till följd av ett misstag, så måste hotet om att använda dem, likväl som själva innehavet, fördömas å det starkaste, sade Franciskus.

Samtidigt tillstod påven att utsikterna för nedrustning är dåliga i rådande internationella läge, som domineras av "klimatosäkerhet och konflikter".

– Resultatet är att människans vikigaste angelägenheter – kampen mot fattigdom, strävan efter fred, arbetet med utbildning och hälsovård och utbyggnaden av de mänskliga rättigheterna – förvisas till en andraplats, sade Franciskus.