Påven kallar in biskoparna till Rom för att prata övergrepp

Påven Franciskus har kallat in den katolska världens ledande biskopar till Rom för ett extraordinärt möte om övergreppen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det fyra dagar långa mötet ska äga rum i februari. Samtliga biskopar som leder de nationella biskopskonferenserna världen över har ska närvara, meddelar Vatikanen.

Skydd av minderåriga

Mötets ämne är skydd av minderåriga i kyrkan och förebyggande av övergrepp och mörkläggningar. Informationen om mötet släpptes vid en presskonferens under ledning av påvens kardinalsråd, alltså de kardinaler som Franciskus utsett till sina närmaste rådgivare. Rådet har nyligen efterfrågat ett sådant möte och uttryckt full solidaritet med påven mot bakgrund av anklagelser som riktats mot påven själv av en tidigare nuntie i USA.

Läs också: Påven alltmer trängd av övergreppsskandalerna

Alla kardinaler i kardinalsrådet utom tre var närvarande vid presskonferensen. Två av dem, australiensaren George Pell och chilenaren Francisco Errázuriz är själva anklagade för övergrepp respektive mörkande av övergrepp i sina lokala kyrkor.

Ovanligt

Enligt experter på katolska kyrkan är det antagligen första gången i modern tid som påven på detta sätt kallar in ledarna för världens biskopar för att diskutera en enskild fråga.

Den vanliga gången är att världens biskopar med jämna mellanrum samlas för en tidigare utlyst biskopssynod (biskopsmöte). Nästa ordinarie synod hålls i oktober ska handla om "Unga människor, tro och kallelsens vishet". Efter de senaste allt grövre avslöjandena om regelmässiga mörkläggningar av sexuella övergrepp på barn och unga som begåtts av katolska präster har det höjts krav på att den synoden ska ställas in.

Läs också: Anders Arborelius brev till Sveriges katoliker om sexövergreppen

 

 

Lilla Erstagården