Påven kallar in biskoparna till Rom för att prata övergrepp

Påven Franciskus har kallat in den katolska världens ledande biskopar till Rom för ett extraordinärt möte om övergreppen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar året ut för endast 10 kr

eller