Påven kan ha känt till övergreppen i Chile

Påven Franciskus kan mycket väl ha känt till sexuella övergrepp inom kyrkan i Chile, något han förnekade bestämt så sent som för några veckor sedan. Nu ifrågasätts Franciskus nolltolerans mot sexuella övergrepp och biskopar som skyddar förövare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Påven Franciskus ska redan 2015 ha fått ett brev från ett offer för en ökänd chilensk prästs sexuella övergrepp. I det åttasidiga brevet som nyhetsbyrån AP tagit del ska offret ha beskrivit övergreppen och den mörkläggning som följde när hen ville anmäla förövaren.

Förnekade kännedom

Brevets existens är graverande för påven Franciskus och har gett upphov till den första riktiga skandalen kring den mycket populäre ledaren för världens 1,2 miljarder katoliker.

Så sent som för tre veckor sedan förnekade han all kännedom om sexuella övergrepp inom kyrkan i Chile och tillbakavisade uppgifter om mörkläggning av övergreppen. Det var under sin resa till Chile mellan 15 och 22 januari i år som Franciskus möttes av kraftfulla protester med anledning av att han utnämnt Juan Barros till biskop i ett av landets stora stift. Barros har utpekats som en av de ansvariga för att den ökände prästen Fernando Karadimas många övergrepp tillåtits fortsätta och tystats ner.

Läs mer: Påvens besök i Chile skakas av protester

 

"Inga bevis"

Påven bemötte anklagelserna med att stå fast bakom utnämningen och hävda att det inte finns några som helst bevis för att biskopen skulle ha ignorerat övergrepp.

På planet hem förnekade han all kännedom om sexuella övergrepp inom kyrkan i Chile. På en direkt fråga från AP:s reporter svarade han så här:

– Du vill så gärna, i all din goda vilja, tala om för mig att det finns offer. Men jag har inte sett några, därför att de inte har trätt fram.

Kommission mot övergrepp

Men enligt AP har övergreppsoffer visst trätt fram, och det redan 2015. Brevet som det nu stormar kring ska ha lämnats över till påven personligen av kardinal Sean O´Malley som leder påvens kommission mot övergrepp. Kardinal O´Malley har hittills inte kommenterat uppgifterna.

 

Läs mer: Påven lovar nolltolerans mot övergrepp i kyrkan

Läs också: Pedofilpräst slapp fängelse