Pedofil förgrep sig på barn i Willow Creek

Willow Creek har betalat motsvarande över 31 miljoner kronor i juridiska uppgörelser kopplade till sexövergrepp mot två pojkar med funktionshinder.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Chicago Tribune uppger att det handlar om samma förövare – en före detta volontär i kyrkan – i båda fallen. Men innan det blev rättegång kom församlingens och pojkarnas juridiska ombud överens om ekonomisk kompensation, något som är vanligt i rättsprocesser i USA.

I det ena fallet betalade Willow Creek motsvarade 14,6 miljoner kronor. Den andra uppgörelsen, från februari i år, innebar att församlingen betalade motsvarande 17,1 miljoner kronor.

Detta skedde några månader innan anklagelserna mot församlingens grundare Bill Hybels om sexuella oegentligheter blev offentliga. Men det finns inte några misstankar om kopplingar mellan detta och fallen ovan.

Bröt mot kyrkans policydokument

2013 fick den i dag 24-årige pedofildömda mannen skyddstillsyn efter att han erkänt att han hade sexuellt utnyttjat en pojke med funktionshinder i kyrkan. 2014 erkände han även sexuella övergrepp mot en åttaårig pojke med speciella behov i kyrkan och en annan pojke utan koppling till Willow Creek. För dessa brott avtjänar mannen i dag ett sjuårigt fängelsestraff.

I kyrkans policydokument står det att det alltid ska vara minst två vuxna volontärer med varje barn, men enligt anmälan bröt mannen upprepade gånger mot den regeln. Vid flera tillfällen ska han till exempel ha tagit pojkarna i kyrkan till en avskild del av byggnaden där han förgrep sig på dem.

Församlingen: Hjärtskärande

Enligt domstolsdokument som Chicago Tribune har tagit del av anklagas Willow Creek dessutom för att ignorerat varningssignaler.

Bland annat uttryckte folk i kyrkan oro över att barnverksamheten var underbemannad, att personalen inte var tillräckligt utbildad och att det saknades ekonomiska resurser för att garantera säkerheten. Dessutom ska en person ha varnat för att mannen inte mådde emotionellt bra.

Kyrkan har samtidigt sagt att de genomförde en noggrann bakgrundskontroll på mannen innan han fick börja arbeta i kyrkan och de hävdar också att han omedelbart stängdes av när de fick höra talas om anklagelserna.

Församlingen kallar i ett skriftligt uttalande informationen som har framkommit i samband med rättsprocesserna "hjärtskärande".

Läs mer: Hela Willow Creeks ledning avgår