Pierre Schori: För lite solidaritet i valrörelsen

– Jag ser en grupp med engagerade hjärtan - det är välgörande i en kall tid. När Pierre Schori talade hos jubilerande Läkarmissionen på tisdagen stod en fredlig framtid i centrum.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Före detta kabinettssekreteraren och diplomaten Pierre Schori var en av talarna, när biståndsorganisationen Läkarmissionen på tisdagen firade 60-årig födelsedag med seminarium och prinsesstårta.

Fred, utveckling och bistånd stod i centrum under dagen. Pierre Schori berättade att det inte, som många kanske tror, var Olof Palme som fick honom att engagera sig politiskt i socialdemokratiska partiet - utan hotet från atombomben.

Ryssland inte störst hot

Även i dag står kärnvapen och olika militära konflikter för de stora hoten mot mänskligheten globalt sett, sa han. Bristen på demokrati, klimathot och risken för stora pandemier är andra riskfaktorer.

– När man lyssnar på politikerna i Sveriges riksdag låter det som att Ryssland är det enda stora hotet, sa han.

– Men det stora hotet mot oss är Europa självt. Här finns orättvisor, här finns migrationsfrågan som man inte hanterat bra, och inte heller kunnat samarbeta om mellan länderna.

Globala ödesfrågor

Fred, betonade Pierre Schori, börjar i närområdet, i det egna landet, sa han och efterlyste mer av reflektion runt dessa frågor i den valrörelse som nu tagit sin början. De internationella frågorna kommer inte alls fram tillräckligt, sa han till Dagen efter seminariet.

– Inte på det sätt jag skulle vilja. De globala ödesfrågorna är nästan inte med alls. Kärnvapenfrågan och militariseringen tas inte upp alls. Jag skulle önska mer av solidaritet. Där man också ser sambandet mellan den lokala freden och den globala freden. Det går inte att bygga fred och välfärd i en glaskupa.

Kyrkor spelar stor roll

Kyrkor och kyrkliga organisationer kan ofta bidra på ett positivt sätt till en fredlig utveckling, sa Schori, som har lång erfarenhet av arbete i FN:s tjänst.

– Jag har sett överallt att kyrkor spelar en stor roll i samhället. I enstaka fall med starkt missionerande kyrkor har det hänt att de inte bidrar så mycket till utvecklingen. Men på det hela taget har kyrkorna en starkt sammanhållande funktion, sa han.

Ett tema under dagen var "kyrkan och makten" och dagens talare, förutom Pierre Schori även kardinal Anders Arborelius och Claudette Kigeme från Burundi, fick svara på frågor om hur kyrkan och civila organisationer ska förhålla sig till makten.

Våga utmana

Med hjälp av sociala medier fick publiken svara på frågan om de tyckte att det är berättigat för icke politiska aktörer att driva politiska påverkansfrågor. En överväldigande majoritet (74 procent) svarade ja.

– Inte så konstigt, för politiken kan ofta stå i vägen, kommenterade Pierre Schori till Dagen.

– Det gäller att våga utmana. Desmond Tutu och Martin Luther King drog sig inte för att utmana makten, det var absolut nödvändigt.

Tycker du att kyrkorna utmanar makten för lite i dag?

– Nu talar du om den politiska makten. Kyrkan kan ju också vara en makt. Av vad jag har sett är kyrkorna ganska bra på att samarbeta med makten. Ibland för bra.

Pragmatisk

Men, påpekade ex-diplomaten Schori, det kan också ibland vara en bra sak att kunna komma överens med den politiska makten.

– Det gäller att finna sin roll. Ibland kan det vara så i en diktatur att kyrkorna är de enda som tillåts verka. Och då får man acceptera att det görs kompromisser, att vara pragmatisk och inte alltid så renlärig.

Läs mer om svenska valet 2018

Alla tidigare artiklar

Firar 60 år

Läkarmissionen är en stiftelse för hjälpverksamhet. Den startade år 1958 efter ett upprop i tidningen Svenska Journalen. Läkarmissionen är verksamt inom tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Läkarmissionen arbetar också med humanitärt bistånd, och har ett nära samarbete med lokala partners i ett fyrtiotal länder i Afrika, Latinamerika, Asien och Östeuropa.

Som en del i 60-årsfirandet arrangerades en seminariedag i Stockholm på tisdagen. Inbjudna talare var:

Pierre Schori - före detta kabinettssekreterare i UD, biträdande utrikesminister, FN-ambassadör, ledamot av riksdagen och Europaparlamentet, samt gästprofessor i New York.

Claudette Kigeme - arbetar i Burundi med ett spargruppsprogram som Läkarmissionen stöttat sedan 2010.

Anders Arborelius - den förste svenske katolske kardinalen någonsin. Han är engagerad i freds-och rättvisefrågor och blev 2017 utsedd till årets svensk av tidningen Fokus.

Lilla Erstagården