27 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Pingst och Equmeniakyrkan: Därför tror vi unga hellre väljer att leva sambo

En ny studie visar att unga inom Pingst och Equmeniakyrkan, mer än i andra samfund, väljer att leva sambo. Sofia Camnerin och Johanna Bode ger sin syn på vad det kan bero på.

1 av 2

En ny etisk studie gjord av teologistuderande Maria Gustin Bergström visar att unga frikyrkokristna hellre väljer att leva sambo än att gifta sig. Studien, som baseras på en nyligen gjord enkät med 346 svarande, visar också att samlevnadsformen varierar inom samfunden. Pingst och Equmeniakyrkan sticker ut med en tydlig ökning av samboskapet samtidigt som äktenskapen blir allt färre.

– Det stämmer att det blir allt vanligare att unga bor sambo ett tag innan de gifter sig. Som samfund lägger vi oss inte i det, säger Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan.

Samtidigt understryker hon att hon själv tror på äktenskapet och att Equmeniakyrkan vill att folk ser äktenskapet som en god samlevnadsform.

– Vi som kyrka tror att äktenskapet är bästa samlevnadsformen, annars skulle vi inte viga folk.

Läs också Etisk studie: Synen på äktenskap hos unga skiljer sig beroende på samfund

Sofia Camnerin.

Behöver argument

Johanna Bode, verksamhetsledare på Pingst Ung, ser också att unga nu, mer än förr, lever sambo. Hon tror främst det beror på att den unga generationen gör det som faller sig naturligt för dem.

– Ett av dragen hos unga i dag är att de rättar sig inte efter vad andra säger om de inte får argument för det. Om unga inte har en egen övertygelse om att något är viktigt väljer de samboskapet av praktiska skäl.

Johanna Bode.

Häften bor sambo av praktiska skäl

Den uppfattningen får hon även stöd av i Maria Gustin Bergströms studie, som visar att drygt hälften av de svarande på enkäten, väljer att bli sambo av praktiska skäl.

– Jag hör ofta att unga har svårt att hitta bostad, svårt att hitta pengar till bröllopet och här behöver vi som församling hjälpas åt att skapa möjligheter. Vi kan inte bara lägga över ansvaret på de unga, säger Johanna Bode.

Läs mer Annette Westöö: Ge inte upp när den bibliska standarden för sex är svår

Frikyrkor har forcerat fram äktenskap

Hon får medhåll av Sofia Camnerin.

– Jag tycker att församlingen ska finnas i livets alla skeenden och visa omsorg och stöd för ungas livsresor, säger Sofia Camnerin.

Med det avser hon inte bara praktisk hjälp utan också hur församlingen bör förmedla bilden av äktenskapet.

– Vi har framställt äktenskapet som ett mål snarare än början på en resa. Jag tycker att frikyrkorna tidigare har forcerat fram äktenskap. Vi har framställt det som att det är klappat och klart.

Hon utvecklar.

– Det finns goda poäng med att bestämma sig, men vi ska inte glorifiera äktenskapet. Ingen ska behöva leva i destruktiva relationer. Jag förstår absolut att man ibland måste skilja sig, säger Sofia Camnerin.

Undervisning uteblir av rädsla

Enligt svaren på enkäten anser 24 procent av de som lever sambo att deras samlevnadsform inte har med gudsrelationen att göra och 29 procent tror inte Gud tycker att den frågan är viktig.

– Spontant tänker jag att det inte behöver betyda att unga inte tar sin tro på allvar, utan att de inte har fått undervisning varför de ska göra de här valen, säger Johanna Bode.

Varför har de inte fått undervisningen då?

– Vi behöver skapa ett utrymme i församlingarna att samtala om de här frågorna.

Hon tror att det kan finnas en rädsla hos vuxna att samtala kring de här frågorna, en rädsla för att skapa känslor av skuld hos de unga, därför håller man hellre tyst.

– Vi behöver vara tryggare att öppna för samtal om saker som är svårt och tufft. Unga människor vill prata om det här, säger Johanna Bode.

Läs mer Cilla Eriksson: Kyrkan har gjort sex före äktenskapet till den största synden

Fler artiklar