Pingst pastor 2020 vill utmana att evangelisera med kultur och konst

Allt från graffiti till julkonserter i köpcentrumet för att kommunicera kristen tro. Pingstförsamlingarna behöver återta kulturen och "bli kyrka utanför kyrkan igen". Den signalen skickas när drygt 600 pingstpastorer möts i Stockholm.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!