Pingst rådslag: Så ska framtidens folkrörelse byggas

Pingstförsamlingarna vill bygga framtidens folkrörelse.
I högre grad än i dag ska lokala församlingar dela med sig till varandra av sina olika styrkor och spetskompetenser. Bland annat via en webbaserad plattform.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Pingströrelsen har i två dagar mötts till rådslag i Citykyrkan i Stockholm. Bland annat fattades under lördagen beslut om ett inriktningsbeslut för församlingsrörelsen Pingst om mer av samarbete och att centralt utarbeta ett tekniskt nätbaserat hjälpmedel för att ta vara på olika resurser från de lokala församlingarna. Alltifrån musik, videoinslag, juridiska tips och barnmaterial ska kunna spridas på det här sättet.

Avsikten är att kunna dra igång projektet efter nästa års rådslag.

– Den framtidsbild vi har målat upp för Pingst ska kunna förverkligas genom en aktiv rörelse som aldrig slutar växa. Det här är nästa fas för vår församlingsrörelse, sa föreståndare Daniel Alm.

Kaffemaskiner och HR-kunskap

I det efterföljande samtalet nämndes behov av samlade kunskaper kring allt från inköp av kaffemaskiner i församlingarna till HR-kunskaper vid personalärenden och tips och idéer kring hur integrationsarbete kan bedrivas lokalt. Många positiva röster, men det varnades också för övertro på tekniska system, och framhölls att det gäller att hålla i gång innehållet och kvalitetssäkra det.

– Jag tänker att vår rörelse är som ett lag, som har en match att vinna. Då räcker det inte med några få stjärnor. Vi måste få igång hela laget, sa Mats Särnholm, pastor i Västra Frölunda.

Ungdomar på plats

Flera uttryckte också glädje över ett större antal ungdomar från Pingst Ung som fanns där med sitt årsmöte det här året bland de cirka 340 ombuden från hela landet. Daniel Alm beskrev annars rådslaget som en blandning av ”bönemöte, styrelsemöte och väckelsemöte”.

Pingströrelsens rådslag antog också en satsning inför valrörelsen, med rubriken ”På de utsattas sida”, där pingstförsamlingarna vill lyfta tre områden i lokala debatter med mera: existentiell hälsa, att hela världen är viktig samt integrationsglädje.

Läs också: United Malmö inte längre en pingstförsamling

Läs också: Magnus Persson: Känner stor tacksamhet till Pingst