Pingst skärper rutiner kring vigselrätt och tystnadsplikt

Pingströrelsen skärper upp sina rutiner kring vigselrätten och förtydligar sig kring tystnadsplikten.
Detta bland annat sedan kammarkollegiet granskar ett enskilt ärende gällande vigsel.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!