Pingstpastorer: Partier tävlar om att ha hårdast migrationspolitik

Christian Mölk och Daniel Alm är bekymrade över att ”de politiska partierna verkar tävla om vem som har hårdast migrationspolitik”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I en debattartikel i Allehanda beskriver pingstpastorerna hur pingstkyrkor runt om i landet, under många års tid, har engagerat sig för människor som har det svårt.

"I samband med den stora flyktingvågen 2015 öppnade vi därför våra kyrkor. Över hela vårt land, oavsett om det var i Botkyrka, Borås eller Boden, tog vi med glädje emot nyanlända, startade språkkaféer och jobbade aktivt med att integrera både svenskar och flyktingar."

"Kyrkornas integrationsglädje"

De slår också fast att det faktum att det kommer nya människor till pingstförsamlingarna inte är någon börda – "tvärtom har det skapat liv och glädje bland både nya och gamla svenskar".

Men samtidigt uttrycker Christian Mölk och Daniel Alm en stor oro över debattklimatet i Sverige där flyktingar beskrivs som kostnader och problem.

De frågar sig var de politiker som står upp för allas lika värde finns och de efterfrågar en vision för integrationen. Avslutningsvis säger de att samhället kan "se och lära av kyrkornas integrationsglädje".

Läs mer: Pingströrelsen vill påverka om integration i valrörelsen