Pingstpastorerna bad för platserna de bor på

Kyrkorna i Sverige kan vara med och skapa meningsfullhet för barn och unga som lider av psykisk ohälsa.
Det sa Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog, när han talade inför landets pingstpastorer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Onsdagen handlade om ”utmaningarna” i samhället när pingstpastorerna möttes till sin andra konferensdag på Hotell Clarion Sign i Stockholm.

Magnus Jägerskog från Barnens rätt i samhället, Bris, hade bjudits in för att lyfta frågan hur Sveriges barn och ungdomar mår. Ett område där landets cirka 480 pingstförsamlingar har ett stort arbete, men där det också finns mycket att utveckla.

Magnus Jägerskog, som själv är aktiv i en pingstkyrka, uppgav att han inte heller alltid är helt nöjd med kyrkornas arbete bland barn och unga.

Målade upp en mörk bild

– När det gäller integration, anpassning i samhället och att skapa meningsfullhet för de unga vet vi att kyrkan och civilsamhället har en otroligt viktigt funktion. Men ska jag sticka ut hakan är det inte alltid min bild att kyrkan fullt ut är där, även om man gör en massa insatser, sa Magnus Jägerskog till pingstpastorerna.

Det var en delvis mörk bild som Bris generalsekreterare målade upp om hur barn och unga mår i dag. Den psykiska ohälsan i tonåren är den främsta anledningen till att unga tar kontakt med Bris i krissituationer.

När det gäller psykosomatiska besvär bland flickor i 15-årsåldern hamnar Sverige på åttonde sämsta plats bland OECD-länderna, medan övriga nordiska länder är bland de fem främsta.

Magnus Jägerskog citerade tidigare KD-ledaren Alf Svenssons pappa som inför sonens partiordförandeupprag skickade med: ”Du vet väl att du finns till för de utsatta, de minsta och de glömda”.

– Det här är min passning till er i dag, sa han till pastorerna. Kyrkan har ju i sitt DNA att vilja göra skillnad för utsatta grupper. Kyrkorna kan skapa meningsfullhet och hopp samt ge utrymme för samtal och gemenskap som en motkraft mot psykisk ohälsa.

Urban Ringbäck, pastor och föreståndare i Smyrnakyrkan i Göteborg, hade tidigare på dagen utmanat sina kollegor att inte begränsa sina församlingar till något internt, utan att ha en vision för hela samhället de lever i.

Engagerade i bön

Han berättade hur Smyrnaförsamlingen de senaste åren jobbat med att få kontakter med olika gäng i Göteborgsområdet, och hur man engagerat sig i bön när nazister hotade att marschera utanför en judisk synagoga.

– Lär känna ditt samhälle! Bygg relationer till ledande personer inom olika sektorer i samhället! Be för ditt samhälle! uppmanade Urban Ringbäck pastorerna.

Han avslutade med att visa en Sverigekarta med namnen på alla orter som pastorerna på konferensen kommer i från. Och så läste han alla ortsnamnen medan predikanterna bad för varje stad och samhälle.

Fakta:

Pingst Pastor

Samlar cirka 540 pingstpastorer från hela landet i Stockholm.

Tema: Ledarskapet, utmaningarna, uppdraget.

Avslutas under torsdagen, då pastor Erwin McManus från församlingen Mosaic i Los Angeles medverkar.