Pingströrelsens långa vandring mot att bli ett samfund

Pingströrelsen sprang ur den väckelse som drog fram i början av 1900-talet. Det var då framför allt baptistförsamlingar som tog till sig den nya väckelsevågen om Andens dop. Flera av dessa församlingar kom med tiden att uteslutas ur baptistsamfundet, främst på grund av att de pingstvänliga församlingarna förespråkade ett öppet nattvardsbord, alltså att man inte behövde vara medlem i församlingen för att delta i Herrens måltid.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller