Politiker i Göteborg backar - kristna scouter får bidrag

Göteborgs politiker har nu ändrat sitt beslut. Föreningar som har en religiös värdegrund kan få bidrag.
Frågan aktualiserades efter att Equmenias scouter plötsligt förlorade sitt föreningsstöd.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Dagen berättade i början av mars att Equmenias scouter i Göteborg inte längre får bidrag eftersom verksamheten klassades som religiös, och därmed diskriminerande. Många reagerade, och frågan har sedan lyfts av flera andra medier och har nu resulterat i en kursändring.

Göteborgs kommunpolitiker har i veckan sett till att regelverket ändrats och att religiösa organisationer ska kunna ta emot bidrag. Först kom ett beslut i den berörda förvaltningen som delar ut föreningsbidraget, sedan i kommunfullmäktige som dragit upp riktlinjerna för framtiden.

– Jag är så glad, jag har kämpat för detta länge, säger David Lega, kristdemokratiskt kommunalråd i Göteborg.

Läs bakgrund: Göteborg stoppade bidrag till kristen scouting
 

David Lega förklarar att beslutet innebär att religiösa organisationer ska kunna ta emot bidrag, men enbart för verksamhet som är icke-konfessionell. Att bedriva scouting på kristen grund är därför okej, men bidragen från kommunen går då enbart till scoutverksamheten.

Hela Alliansen samt V och MP i Göteborg har ställt sig bakom den linjen.

Och vad händer nu, exempelvis med de kristna scouter som fick sina bidrag indragna i år?

– Om de uppfyller de vanliga kriterierna ska de få bidrag även i år, säger David Lega.

Läs mer: Joakim Hagerius: Scouter är inte extremister
 

Eftersom Equmenias scouter tidigare fått bidrag tror David Lega att det inte kommer att vara något problem.

Men debatten är inte över, trots detta. Det pågår fortfarande en principiell diskussion om gränsdragning för bidrag till religiösa aktörer. För om man avslutar scoutverksamheten med en andakt, ska då kommunen stötta? Här råder fortfarande en oenighet bland politikerna.

”Ska vara valfri”

David Lega säger ja, man får ha en andakt och ta emot kommunala bidrag.

– Men den delen ska vara valfri, och den delen är heller inte bidragsberättigad.

Men Socialdemokraterna, med kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson i spetsen, är av en annan åsikt. Hon har formulerat sitt ställningstagande på sin blogg där hon beskriver att hon fått en ”kristen mobb” efter sig på grund av sin åsikt i frågan.

I sitt inlägg förklarar hon att Socialdemokraternas linje är att för att kunna få bidrag ska all religion bort.

”Det står de religiösa organisationerna helt fritt att arrangera aktiviteter med religiösa inslag. Det har jag självfallet inga synpunkter på. Men i så fall ska inga kommunala aktivitetsbidrag utgå”, skriver Ann-Sofie Hermansson.

”Anledningen är att religiösa inslag i realiteten blir exkluderande.”

”Drar alla religiösa över en kam”

Ann-Sofie Hermansson har den senaste tiden fört en hård kamp mot religiös radikalisering i Göteborg, inte minst muslimsk extremism.

David Lega menar att Socialdemokraterna drar alla över en kam.

– Socialdemokraternas jakt mot radikalisering och extremism är lovvärd och jätteviktig. Problemet är att de bedriver en häxjakt på alla andra konfessionella föreningar och deras arbeten, säger han.

– Och om vi stryper stödet till alla föreningar som vilar på konfessionella grund, då stryper vi också stödet till dem som är vårt största vapen mot radikalisering och extremism. För det är inte polisen eller politiken, utan det är civilsamhället och föreningslivet.

Läs också: Scouterna får kommunala bidrag - men bara om de inte ber till Gud