Politikerna: Kyrkornas vädjan förändrar inte omröstningen

Det är bra att kyrkorna gör sin röst hörd. Men i sak så kommer SKR:s vädjan att inte förlänga den tillfälliga migrationslagstiftningen att förändra någonting, menar de riksdagspolitiker Dagen ställt mot väggen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Sveriges kristna råd (SKR) har skickat ett brev till samtliga riksdagsledamöter där de uppmanar dem att rösta nej till att förlänga den tillfälliga migrationslagstiftningen i ytterligare två år.

Bland annat menar de att lagen inte fyller sitt syfte, det är inte den tillfälliga lagen som gjort att antalet asylsökande till Sverige har minskat, däremot försvårar lagen integrationen.

Men vad säger politikerna som tagit emot brevet?

Dagen gick till riksdagen med frågan; hur påverkas du av SKR:s brev?

 

Foto: Henrik Montgomery/TT

Gulan Avci, Liberalerna

– Tyvärr tror jag vi behöver en förlängning av den tillfälliga migrationslagen. Så länge inte EU gemensamt tar ansvar för migrationspolitiken kan Sverige inte gå tillbaka till politiken som gällde innan 2015.

– Vad jag vill se framöver är att riksdagens partier sätter sig runt ett förhandlingsbord och enar sig för en långsiktig och realistisk migrationspolitik, så vi får tydliga spelregler.

– Jag förstår det kyrkorna säger och i grunden står jag bakom en sådan ordning. Men vi måste vara realistiska, vi kan inte gå tillbaka till hur det var innan 2015. Någonstans måste vi tänka på hur alla som kommer till Sverige ska integreras, och det kommer bli en utmaning om vi har en mer generös lagstiftning än övriga EU. Kommer det många som inte har asylskäl så kommer också viljan hos svenska folket att ta emot flyktingar att minska, det vill jag förhindra. Det skulle leda till en situation där flyktingarna drabbas hårdast.

– Det är viktigt att Svenska kyrkan och de religiösa samfunden uttrycker vad de vill, men vi som politiker har ett ansvar att vi har lagar som är hållbara över tid. Det är inte så att jag struntar i deras vädjan, men jag måste ta ansvar för den samhällsutveckling vi får.

 

Foto: Henrik Montgomery/TT

Rasmus Ling, Miljöpartiet

– Jag blir väldigt glad när det kommer uppmaningar och mejl från organisationer och privatpersoner som vill att vi ska gå i en mer human riktning i migrationspolitiken. Inför omröstningen på tisdag har det här brevet ingen betydelse för oss, vi har gjort en uppgörelse i Januariavtalet där vi gör en förlängning av den tillfälliga lagen samtidigt som vi öppnar upp för familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande.

– Så det här förändrar inget i sak, men det är jättebra att alla aktörer som vill gå i den riktningen (som kyrkorna står för) tydliggör det. Det får påverkan på samtalsklimatet och det finns en väldigt stor rörelse i Sverige som vill gå i den riktningen och det är bra att de gör sig till känna.

 

Foto: Jacob Zetterman

Hans Eklind, Kristdemokraterna

– Jag påverkas inte alls, utan kommer rösta på det sätt som vi kommit fram till. Vi röstar på den proposition som läggs fram, inte för att den är bra, utan för att det är den minst dåliga. Att återgå till de gamla lagarna är inget bra alternativ.

– SKR har delvis rätt att det finns en mängd olika faktorer som påverkar att antalet asylsökande minskat. Samtidigt måste SKR också inse att lagstiftningen har betydelse. Nyligen kom en rapport om att vi 2013 införde permanenta uppehållstillstånd för personer från Syrien, vilket fick till följd att antalet asylsökande från Syrien ökade i Sverige samtidigt som de minskade i Tyskland.

– Vi måste ta ett helhetsgrepp på migrationspolitiken. Det har varit ett lapptäcke på lagstiftningssidan och det har varit väldigt många tvära kast. Nu ska regeringen tillsätta en parlamentarisk kommitté, vi måste få en långsiktighet i svensk migrationspolitik med bred parlamentarisk överenskommelse.

 

Foto: Henrik Montgomery/TT

Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna

– Det här kommer inte ändra vårt ställningstagande. Jag kan förstå den sympatiska hållningen från kyrkorna, men vårt problem är den ansvarslösa migrationspolitiken som försatt oss i den här situationen. Vi har fokuserat väldigt mycket resurser på ett fåtal, vilket är ineffektivt. Vi tycker vi ska använda pengarna där de gör mest nytta, vilket är i hemländerna och närområdena, och att vi måste få till en politisk lösning som är långsiktigt hållbar där vi kan hjälpa så många som möjligt.

– Det finns ett sympatiskt drag i kyrkornas engagemang, men tyvärr finns inte insikten hur man bäst kan hjälpa människor. Nu blir det att man fokuserar på dem som har råd och möjlighet att ta sig till Sverige, medan de som inte har möjligheten lämnas kvar i sina länder. Vi har flyttat över resurser till dem som har råd att ta sig till Sverige. Det tycker vi är en dålig politik, vi bör hjälpa alla, oavsett om de har stor eller liten plånbok.

Läs mer | SKR vädjar till politikerna: Förläng inte migrationslagen

Kyrkan under isoleringen
MORS DAG
Elinor Tidholm med sina sju biologiska barn. Från vänster: Niklas (svärson), Greta och Linnéa (tvillingar), Elinor (mamman), Alf, Kerstin, Hannele (sittande svärdotter med sonen Eton), Gustav, Gregor och Emeli.
Foto: Privat
Foto: Privat