Polsk präst uttryckte önskan om påvens död

En polsk präst sa i en predikan att han önskade "en snabb död" åt påve Franciskus om denne inte öppnade sitt hjärta för den helige ande. Den polske ärkebiskopen tar avstånd från predikan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ärkebiskop Marek Jedraszewski säger att det var mycket smärtsamt att läsa vad prästen sagt, skriver TT.

 

Läs även: Polen vill rädda fransk påvestaty

 

I sin predikan, som hölls i februari, säger prästen: "Jag ber för att påven ska få visdom, att hans hjärta öppnas för den helige ande, och om det inte sker så ber jag att han snabbt lämnar oss för faderns hus." Han tillade, att han kan be Gud att ge påven "en lycklig död, för en lycklig död är en stor nåd".

Missuppfattat nåden

Ärkebiskopen har nu talat med prästen, som höll sin predikan den 25 februari i en kyrka i Krakow. Ärkebiskopen har kritiserat prästen, och också fördömt predikan.

Prästen sa också i sin predikan, att påve Franciskus har avvikit från Jesu lära, och att han har missuppfattat vad nåd är, skriver Washington Post. Prästen menade att det är en missuppfattning att tro att nåden innebär en tillåtande och inkluderande inställning till muslimer och till människor som är skilda.

Alltför liberal

De sistnämnda bör inte - som Franciskus har varit inne på - tillåtas att ta nattvard, eftersom de lever i synd, menade prästen.

Påve Franciskus ses av många polacker som alltför liberal, och stödet för den tidigare mer konservative påven, polske Johannes Paulus II, är fortfarande starkt.

Läs även: Polen: EU hämnas för flyktingmotstånd