Präst i Täby var berusad under dopceremoni

En svenskkyrklig präst boende i Täby kommun utanför Stockholm ska ha varit berusad under en dopceremoni. Olämpligt anser domkapitlet och ger honom en prövotid på tre år.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Prästen, som inte är verksam i Täby församling, ska ha varit i ett "berusat tillstånd" när han förrättade ett dop, rapporterar Stockholm direkt som citerar nyhetsbyrån Siren.

Prästen ska bland annat ha klappat i händerna efter att en anhörig till barnet läst en bibeltext och han förklarade barnet döpt innan dopet skett. Prästen glömde även hälla vatten i dopfunten.

Mamman till barnet säger att hon upplevde prästen som virrig. Föräldrarna fick inget fadderintyg på grund av att prästen hade "glömt att ordna ett sådant".

Tre års prövotid

Prästen skriver i ett yttrande hur han upplever det inträffade:

"Jag vill inte försöka försköna någonting av det som hänt, inte heller bagatellisera eller göra det till något värre än det är", skriver han bland annat.

Domkapitlet ger prästen tre års prövotid. Om han under den tiden visar sig olämplig kommer han att avkragas, det vill säga förlora rätten att verka som präst i Svenska kyrkan.

"... xxx har i och med sitt uppträdande skadat förtroendet både för sig själv som präst och för Svenska kyrkan", skriver domkapitlet i ett utlåtande.