Premiär för dialog mellan kristendom och konfucianism

För första gången ordnades ett formellt möte av Kyrkornas världsråd med sikte på att få till stånd en dialog mellan kristendomen och konfucianismen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Mötet arrangerades den 27 oktober i Seoul. Bakom stod Kyrkornas världsråd i samarbete med Council for World Mission och Korea Forum for Science and Life.

– För första gången har Kyrkornas världsråd tagit organiserat och tagit initiativet till en kristen-konfuciansk dialog. Detta markerar en ny början, och vi välkomnar detta i en anda av hjärtats öppenhet, sa professor Ioan Sauca från Kyrkornas världsråd.

Han betonade att många av de kyrkor som är knutna till Kyrkornas världsråd i östra och nordöstra Asien dagligen kommer i kontakt med konfucianismen.

Kardinal Jean-Louis Tauran från Vatikanens råd för interreligiös dialog, sände hälsningar från Vatikanen, och sa att behovet av dialog är stort.

– Vi behöver en ny och universell solidaritet såväl som nya former av dialog för att skapa vår framtid.

Konfucianismen beskrivs ibland mer som en filosofi än en religion. Den grundades av Konfucius som föddes 551 f. Kr. Konfucianismen är en av Kinas tre klassiska religioner eller filosofier.