"Progressiva pingstvänner" kan vara världens största rörelse för rättvisa

Flest antal pingstvänner och karismatiker globalt sett tillhör gruppen "progressiva pingstvänner" - men det är vanligare att pingstvänner i utvecklingsländer tillhör gruppen än pingstvänner i västvärlden, enligt ny forskning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Är pingströrelsen världens största rörelse för social rättvisa? Författaren Micael Grenholm, som också beskriver sig själv som "charismactivist", ställer den retoriska frågan i en artikel på webbsidan Hela pingsten.

Forskning pekar på att pingströrelsen faktiskt kan vara den största rörelse som funnits världen över för social rättvisa, skriver Grenholm. Detta beror på att de allra flesta pingstvänner globalt sett tillhör den grupp som kallas "progressive pentecostals" (progressiva pingstvänner). 

Att tillhöra den gruppen innebär att man strävar efter social rättvisa och att man är engagerad i fattigdomsbekämpning.

"Gjort mer för Afrika än alla andra"

Grenholm citerar bland annat en antologi redigerad av Dena Freeman vid London School of Economics. Där slår författarna slår fast att pingströrelsen förmodligen har gjort mer för Afrika vad gäller fattigdomsbekämpning, än alla internationella biståndsorganisationer tillsammans.

Grenholm har också talat med sociologen Donald E. Miller, som undersökt kyrkor i utvecklingsländer som har aktiva sociala program. Man upptäckte då att åttio procent av dessa kyrkor var karismatiska.

Miller och hans grupp myntade då begreppet "progressiva pingstvänner".

Miller säger att de progressiva pingstvännerna ofta engagerar sig lokalt när det gäller saker som fattigdom, drogmissbruk, korruption med mera. Mera ovanligt är det att progressiva pingstvänner adresserar sociala frågor på politisk nivå.

– Men när pingstvänner utbildar sig börjar de första de strukturella orsakerna till fattigdom snarare än att respondera på de omedelbara behoven såsom mat och husrum, säger Miller.

"Ger värdighet till kvinnor"

Donald E Miller säger att "progressiva pingstvänner" är vanligare i utvecklingsländer än i västvärlden. Men, säger han, den betoning på framgångsteologi som man ibland ser som motsatt riktning till den progressiva, kan i stället ses som en idétradition som finns vid sidan av den progressiva. De två behöver inte utesluta varandra.

– Till exempel ger framgångspredikanter ibland det mod som åhörarna behöver för att drömma sig bortom sin nuvarande situation, och den visionen kan bli en självuppfyllande profetia.

Miller betonar att progressiv pentekostalism handlar om värdighet:

– Det är viktigt att se de sätt som pingströrelsen ger värdighet till kvinnor och fattiga, genom att förmedla budskapet att de är skapade till Guds avbild och därmed har rättigheter, både personligt och politiskt.