"Progressiva pingstvänner" kan vara världens största rörelse för rättvisa

Flest antal pingstvänner och karismatiker globalt sett tillhör gruppen "progressiva pingstvänner" - men det är vanligare att pingstvänner i utvecklingsländer tillhör gruppen än pingstvänner i västvärlden, enligt ny forskning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!