Protest då kyrkopolitiker höjer arvode

"Ni har blivit lurade", skriver företrädare för den kyrkliga oppositionen i Gävle.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Gävle pastorat måste spara in miljoner under de kommande åren då ekonomin blir allt svagare. Samtidigt har kyrkopolitikerna i pastoratet lagt fram ett förslag om att fördubbla sina arvoden, från 500 kronor till 1000 kronor för ett sammanträde.

"Det kommer att kosta Svenska kyrkan i Gävle ungefär 482 000 kronor per år. Helt i onödan", skriver 14 POSK-kyrkopolitiker i protest i en debattartikel i Gefle Dagblad.

Politisering av kyrkan

De protesterar inte enbart mot att arvodena för kyrkopolitiker höjs, utan också för att de som nomineringsgrupp blivit utmanövrerade av de "politiska partierna".

POSK fick nästa 30 procent i kyrkovalet i pastoratet, men en allians mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och FiSK har sett till att hålla dem borta från besluten. Ett bevis på politiseringen av kyrkan, menar POSK-företrädarena, som själva gick till val på att kyrkan inte ska styras av politikerna.

I skrivande stund har ingen svarat på debattartikeln.