Protestanter och katoliker mer överens än någonsin

500 år efter reformationen är det vanligare att protestanter och katoliker säger ja till varandra än nej. Det framkommer i en studie, som också visar att många backat i teologiska stridsfrågor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det har gått ett år sedan världens blickar riktades mot Lund, där katoliker och lutheraner i en symbolisk gudstjänst kom samman för att markera att det är mer som förenar än som skiljer.

Och det verkar inte bara vara påven och de lutherska ledarna som tycker så, i mångt och mycket instämmer gemene man på bägge sidor.

Mer än hälften: Ingen skillnad

Både bland protestanter och katoliker menar en majoritet att det numera är mer som förenar än som skiljer dem åt. Det framkommer i en studie gjord av Pew Forum, som undersökt attityder i såväl Västeuropa som i USA.

Bland protestanter, av olika schatteringar på bägge sidan Atlanten, ansåg nästan 6 av 10 att det inte råder någon större teologisk konflikt mellan dem och katoliker. Det största motståndet från protestantiskt håll kom från evangelikaler i USA, som menar att de skiljer ut sig från katolsk tro.

Skillnad i attityd

En viss skillnad i attityder återfanns också bland katoliker, där de europeiska katolikerna var mer skeptiska till protestantisk kristendom än de amerikanska.

I studien konstaterar Pew Forum också att i en teologisk stridsfråga som uppstod i och med reformationen råder i dagsläget inga vattentäta skott mellan katoliker och protestanter. Det handlar om Martin Luthers tes att ”tron allena” var det som avgjorde om en människa kom till himlen.

Numera är långtifrån alla protestanter övertygade om detta, utan enligt studien så anser nästan varannan protestant att tro och gärningar går hand i hand, med andra ord vad den katolska kyrkan predikat hela tiden. Samtidigt har var fjärde katolik anammat det lutherska synsättet, att frälsning enbart handlar om tro.

Inte problem att gifta sig

Studien konstaterar också att såväl katoliker som protestanter accepterar att man släpper in varandra i släkten, det vill säga att det är relativt problemfritt att gifta sig med varandra.

Samtidigt är det tydligt att det i Europa fortfarande finns en tydlig geografisk klyfta, där norra Europa är protestantiskt och södra Europa katolskt.

Firande i världen

Även på många andra håll i världen hög­tidlighålls reformationsminnet:

I Finland hålls en två-språkig festmässa i Åbo domkyrka, och finska folket har skickat in förslag på 450 egna teser.

I Bismarck i North Dakota, USA, samlades cirka 3 000 personer under söndagen. Prästen Marv Mutzenberger i den Evangeliska lutherska kyrkan talade utklädd till Martin Luther.

I Luthers hemstad Wittenberg i Tyskland anordnas i dag en rad aktiviteter och tv-sända gudstjänster med anledning av reformationsminnet.