Psykoterapeut Rigmor Robèrt: Knutby var värre än jag trodde

Flera tidigare Knutbypastorer har polis­anmälts. Och efter att ha hört vittnesmål har även psyko­terapeuten Rigmor Robèrt vänt sig till polisen.
– I själavården har det förekommit sexuella övergrepp, örfilar, bett och hårdragningar, säger hon.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

NACKA. Vi möts hemma i Rigmor Robèrts hus i sydöstra Stockholm. Härifrån har hon kört de tio milen upp till Knutby åtskilliga gånger under årens lopp. Första resan skedde en oktobersöndag 2004, nio månader efter det så kallade Knutbydramat då två medlemmar i Knutby Filadelfia sköts av en tredje medlem.

Rigmor Robèrt, som efter skottlossningen hade medverkat i ett flertal artiklar om Knutby, berättar hur flera församlingsmedlemmar hälsade på henne inför gudstjänsten och om hur hon fick hjälp med att identifiera andra personer.

Hur kom det sig att du började skriva om Knutby?

– Jag satt på tåget på väg till Dalarna då Expressens dåvarande redaktör Leo Lagercrantz ringde och frågade om jag kunde skriva en artikel om kungen. ”Kungen?!”, sa jag, ”jag har ingenting att säga om vår kung”. Då frågade han vad jag tänkte på och jag svarade att jag tänkte mycket på Knutbytragedin. ”Skriv om det då”, sa han.

Anhöriga började ringa Rigmor

Artikeln publicerades på skärtorsdagen 2004. Och redan dagen efter hörde en anhörig till medlemmar i församlingen av sig.

– Sedan ringde en anhörig till. Sedan tog skolpersonalen i Knutby kontakt med mig. Sedan tog Uppsala kommun och grannar i Knutby kontakt. Det blev början till att jag fick förtroende.

106163.jpg

Fick läsa ”Tirsaprofetian*”

Om Rigmor Robèrt möttes av relativt öppna armar i samband med det första besöket i Knutby hösten 2004 blev relationen till församlingsmedlemmarna betydligt mera ansträngd efter hennes artikel om den så kallade Tirsa-profetian* i Dagens Medicin hösten 2005.

– Då blev jag det här hatobjektet som gjorde att de anmälde mig till Justitiekanslern, JK, och till Socialstyrelsen och försökte få min läkarlegitimation indragen.

Men det fortsatte ändå att komma berättelser från Knutby, dels från de som var på väg att lämna församlingen, dels från enstaka medlemmar inne i församlingen.

– Nu, när jag får reda på så mycket mer, så har det varit värre än jag trodde. Och skadorna är större, speciellt för de unga människorna, några har det jättejobbigt.

Läs också: Knutbyförsamlingen betalar för psykologhjälp till medlemmar

”Pigmor Sådär”

Trots att Rigmor Robèrt alltså inte var välkommen till Knutby under lång tid fanns hon med på ett hörn. Hon fortsatte att uttala sig i medier och i Knutby var hon en återkommande karaktär i församlingens interna föreställningar – fast då under namnet ”Pigmor Sådär”, raljant gestaltad av Urban Fält.

Dessutom träffade hon företrädare för Knutby Filadelfia i en del sammanhang.

I takt med att församlingen har förändrats under det senaste året har även Rigmor Robèrts kontakt med medlemmarna intensifierats. Flera personer som Dagen har pratat med betonar att förändringsprocessen var beroende av att Åsa Waldau och Urban Fält lämnade Knutby hösten 2016. Rigmor Robèrt kallar det ”helt avgörande”.

Övergrepp under själavårdssamtal

Flera före detta pastorer har polisanmälts av församlingsmedlemmar. Olika former av övergrepp ska ha begåtts i samband med själavårdande samtal. Några av anmälningarna har lagts ned medan andra har gått vidare till en åklagare som tittar på möjligheten att väcka åtal. Rigmor Robèrt förklarar att en polisanmälan i sig är ett viktigt steg i bearbetningsprocessen.

– Så länge man håller tyst kan man halvmedvetet eller undermedvetet uppfatta det som att man är i delaktighet med förövarna. Det finns en väldigt reell rädsla som kan sitta kvar i åratal, den har jag mött hos dem som har lämnat församlingen tidigare. En polisanmälan innebär också större säkerhet för brottsoffret, om man håller tyst och förövarna vet om det så kan de nämligen ha ett intresse av att tysta den personen.

Rigmor Robèrt berättar att hon har stöttat en person som tyckte att var psykiskt väldigt påfrestande att ge sig in i ett förhör. Och hon berättar även att hon själv har gjort en polisanmälan utifrån berättelser som hon har hört.

Hur många polisanmälningar känner du till, 5, 10, 50?

– Fler än en handfull, men inte 50.

Finns det några generella saker som har återkommit i dina samtal med medlemmar och tidigare medlemmar?

– Hemligheten runt Åsa Waldau. Det finns ett ställe i Matteusevangeliet där Jesus frågar lärjungarna ”Vem säger ni att jag är?”. Petrus svarar ”Du är Messias”, och sedan förbjuder Jesus dem att tala om det för andra. I Knutby tog man det som en policy, att eftersom det var rätt för lärjungarna att inte säga till de oinvigda hur det låg till så var det likadant för dem.

Under årens lopp har Rigmor Robèrt pratat med såväl Helge Fossmo (numera Helge Iversen) som det kvarvarande ledarskiktet i Knutby Filadelfia, samt många andra församlingsmedlemmar. Det innebär att hon har fått en inblick i både förövarnas och offrens värld. Ibland är det samma person.

”Närmast tronen”

Hon pratar om en liten grupp bestående av bland andra Åsa Waldau och Urban Fält. Därunder fanns det så kallade ”Bordet”.

– Bordet skulle i princip vara tolv personer, och de skulle enligt Knutbyförkunnelsen tillsammans med Jesu tolv lärjungar i en framtid vara de 24 äldste närmast Guds tron i himlen.

– I den här inre kretsen kan man ha varit jätte­nedtryckt och i onåd ibland och tagen till nåder dessemellan. Och så har de själva kunnat vara teamledare, som det heter, för en annan grupp inom församlingen, där de har varit lika hårda, svängt och tagit sig friheter och fördömt och varit kärleksfulla däremellan.

Läs också: Dokument - Knutby, del 1: Därför lämnade Åsa Waldau och Urban Fält
 

Oberäkneligheten och lynnigheten har skapat en stor otrygghet i församlingen.

Hur illa har det egentligen varit?

– Självmordshandlingar har förekommit. Det har handlat om djup, djup depression. Känslor av skuld och skam.

Och de själavårdande samtalen?

– Det har varit örfilar, någon har blivit trampad, hårtestar har slitits bort, det har bitits, och sexuellt utnyttjande har förekommit.

Trots att Rigmor Robèrt enbart har hjälpt Knutbymedlemmar som har tagit kontakt med henne medger hon att det fanns ett tillfälle då hon kände att uppgiften var övermäktig. En erfaren läkarkollega gav henne då stöd och sa: ”Ingen läkare kan hjälpa alla, men de som kommer i ens väg ska man ta hand om.”

– Jag har tänkt att en dag kommer de som var barn 2004 att vara vuxna och om jag lever och har hälsan då kan jag möta dem, det har varit min drivkraft. Och i dag är det så gripande när de unga vänder sig till mig.

Vilka bär det största ansvaret för att folk mår dåligt?

– Det är ledningen. Och ledningen har alltid varit den eller de som står nära Åsa Waldau.

Samtidigt uttrycker Rigmor Robèrt uppskattning för styrelsemedlemmarna som har lett förändringsprocessen under det senaste året. Att inte lägga ned församlingen förra året, vilket vissa menade hade varit det rätta, utan att i stället jobba framåt menar hon har varit positivt.

– Om alla bara lämnar kan det innebära nya jättejobbiga saker och trauman med risk för att människor skadar sig. Nu har man haft församlingsmöten, de som har känt för det har kunnat fortsätta och var och en har fått gå igenom sin process. Jag är imponerad.

Rigmor Robèrt förklarar att rehabilitering sker automatiskt när man är bland andra människor.

Vad tror du om framtiden för de före detta Knutbymedlemmarna?

– Jag är väldigt positiv. Det här är människor som ofta har en stabil bakgrund och som har varit uppriktiga i sitt andliga sökande.

– När de i sin besvikelse och sorg över hur fel det var – det är ett träsk som visar sig – tar sig igenom den besvikelsen så är de här människorna det kanske bästa vi har i Sverige. De har varit villiga att offra så mycket av sig själva för att stå till tjänst för något högre ändamål.

Läs också: Rigmor Robért: Svår för Knutbymedlemmarna att komma in i samhället igen
 

*Tirsaprofetian skrevs av Åsa Waldau våren 2000. I den utpekas Åsa själv, eller ”Tirsa” som hon kallades i församlingen, som Jesu brud. Texten är skriven som ett direkt tilltal från Jesus till Åsa.

 

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar

Tirsaprofetian

I profetian, som skrevs av Åsa Waldau våren 2000, utpekas Åsa, eller ”Tirsa” som hon kallades i församlingen, som Jesu brud. Texten är skriven som ett direkt tilltal från Jesus till Åsa.