Rädsla för smärta bakom dödshjälpskrav

Ropen på att tillåta dödshjälp i Sverige kan till en del förklaras av rädslan att inte få god vård i livets slutskede, menar Marit Karlsson, överläkare och lektor i palliativ medicin.
– Det finns en rädsla för att lida, och då önskar man tillgång till dödshjälp som möjlighet, säger hon.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!