”Rapporten är i linje med våra slutsatser”

Att en kristen organisation enbart lyfter frågan om kristna som förföljs är helt i sin ordning.
Det menar Knox Thames, religionsfrihetsexpert vid USA:s utrikesdepartement, som tycker att Open Doors agerar föredömligt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

USA är sedan länge drivande i frågor som rör religionsfrihet på global nivå, och varje år presenterar det amerikanska utrikesdepartementet en landrapport för världens alla länder, där all form av övergrepp lyfts fram.

Knox Thames är speciell rådgivare i frågor som berör religiösa minoriteter i Mellanöstern och Sydostasien, och var med då Open Doors i Sverige presenterade den årliga förföljelserapporten.

Skiljer sig er analys från det Open Doors presenterar?

– Deras rapport är helt i linje med våra slutsatser, och vi är överens om situationen i de länder som de identifierar som de värsta förbrytarna av religionsfriheten, säger Knox Thames till Dagen.

Vad tycker du om att Open Doors enbart fokuserar på kristna som förföljs, och inte rapporterar om andra grupper som drabbas?

– Att en kristen organisation främst fokuserar på sina egna är vare sig olämpligt eller speciellt förvånande. Jag har följt Open Doors arbete i flera år, och jag vet att de också lyfter religionsfrihet i allmänhet i de länder där kristna förföljs.

”Hedrar organisationen”

Som exempel lyfter Knox Thames fram att när Open Doors förra året lanserade sin ”World Watch List” i USA, tog de upp att i de länder där kristna förföljs, där förföljs nästan alltid också ateister. Något han tycker hedrar organisationen.

– Man måste kunna vara specifik, och bara fokusera på kristna, men man måste också kunna lyfta frågan så att den blir allmängiltig.

Varför är frågan om religionsfrihet så viktig för USA?

– Det har nog att göra med den unika roll som religionsfriheten spelade i bildandet av vårt land. De första nybyggarna flydde religionsförföljelse i Europa, och kom till den nya världen där de kunde praktisera sin tro fritt.

Ambassadör för religionsfrihet

Knox Thames menar att USA:s engagemang för religionsfrihet återspeglar denna unika erfarenhet, som återspeglas på många sätt i amerikansk politik. Exempelvis har de sedan 20  år en speciell ambassadör för religionsfrihet.

– Vi har insett att religions­frihet är något bra. Det innebär stabila länder och bättre sam­arbetspartners. Att stå upp för religionsfriheten handlar om våra värderingar, men det är också något som är till nytta för oss.

Har arbetet förändrats sedan Donald Trump kom till makten?

– Nej, arbetet vilar på stabil grund, och i en tid där våra politiker har allt svårare att hitta varandra så är det här en fråga där republikaner och demokrater är helt överens.