Rättsliga rådet: Vi har inte tillräckligt forskningsunderlag för ny abortgräns

Rättsliga rådet, som beslutar om sena aborter, menar att det inte finns forskning nog som visar att barn födda i vecka 21 överlever.
– Snart utgår jag från att man kommer kunna rädda foster i vecka 21, men i dag har vi inte sådana uppgifter, säger Göran Ewerlöf, ordförande, till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

2015 gick Socialstyrelsens rättsliga råd ut med en definition av hur de såg på livsduglighet. En abort måste vara slutförd senast graviditetsvecka 21+6 hette det då. Men nu backar Göran Ewerlöf, ordförande i rättsliga rådet, från formuleringen att aborten måste vara slutförd en viss dag.

– Jag ångrar att jag gick ut och uttalade mig om det, säger han till Dagen.

I stället hänvisar han till vården.

– Hur professionen hanterar våra beslut är inget vi har inflytande över. Det är viktigt att dra gränsen här. De får tolka abortlagen som de vill.

Men det är väl er uppgift att tolka abortlagen?

– Jo, men vi har inget inflytande över när aborten görs och under vilka omständigheter. Om de anser att aborten kan påbörjas i vecka 21+6 och avslutas in i vecka 22+0, då är det deras ansvar. Jag har inga synpunkter på det, säger han.

Skjuter över frågan på vården

Ewerlöf skjuter därför över frågan på vården att säkerställa att inga livsdugliga foster aborteras. Han understryker samtidigt att marginalerna är ytterst små.

– Det är problematiskt när man nu kommit så nära gränsen för livsduglighet, säger han.

Dagen visar Ewerlöf neonatalvårdens statistik över extremt för tidigt födda barn, där siffrorna pekar på att i alla fall nio individer fötts levande i vecka 21 (se artikel ovan).

Anser du att dessa är livsdugliga?

– Vi vet ingenting närmare om de här fostren. Graviditetsberäkningen kan diffa på en vecka. Det är också ett av problemen vad som menas med livsduglighet. Handlar det om tio minuter eller en dag eller ett år, säger han.

Tycker du det är dags att sänka abortgränsen?

– Vi har inte tillräckligt forskningsunderlag för att kunna säga att gränsen bör sänkas. Jag kan inte se att det faktum att man kan rädda ett foster under en kort tid skulle föranleda att vi ändrar vår praxis.

– Det måste rimligtvis handla om att man räddar ett foster till överlevnad och fortsatt liv. Det är livsduglighet enligt min uppfattning. Som lekman tycker jag inte att det är livsduglighet om man överlever i tio minuter.

I februari hålls den årliga abortkonferensen där Socialstyrelsens rättsliga råd ska diskutera sena abortgränser.

– Skulle gränsen sänkas med en vecka skulle 100 barn födas med allvarliga fosterskador och 150 kvinnor skulle inte få göra abort varje år, säger han.