Reformationsårets final över hela världen

Kungen, statsministern och ärkebiskopen var på plats i Uppsala domkyrka under söndagen. I en direktsänd tv-gudstjänst högtidlighölls 500-årsminnet av reformationen och Martin Luthers 95 teser på kyrkporten i Wittenberg.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Klockan elva i SVT2 sändes gudstjänsten, som även kan ses i SVT Play i efterhand. Temat var: Jag skäms inte för evangeliet.

På plats i Uppsala domkyrka fanns också den katolske kardinalen Anders Arborelius samt representanter för flera andra kyrkosamfund. Ärkebiskop Antje Jackelén ledde gudstjänsten, där också statsminister Stefan Löfven talade.

Högtidsgudstjänsten var tänkt att symbolisera att reformationen inte bara var en inomkyrklig händelse, utan något som har påverkat hela samhället.

Ekumeniskt ungdomsmöte

Under lördagen hölls i Uppsala ett ekumeniskt ungdomsmöte mellan Svenska kyrkans unga och Sveriges unga katoliker (SUK). Det hela avslutades med en ekumenisk kvällsgudstjänst ledd av ärkebiskop Antje Jackelén och den katolske biskopen Anders Arborelius. Kvälls gudstjänsten knöt an till det historiska mötet mellan påven och de lutherska ledarna i Lund för ett år sedan.

Det var i oktober 2016 som det hölls en unik gudstjänst på svensk mark, där lutheraner och katoliker i världen symboliskt enades kring ett dokument. Detta förpliktade de båda kyrkorna att ta fasta på det som förenar och att tillsammans vittna om det kristna budskapet.

Läs också: Kyrkan 500 år efter Luther: Vi skäms inte för evangeliet!
 

500 år sedan Luthers teser

Att det på tisdag, den 31 oktober, är 500 år sedan Martin Luther, enligt traditionen, spikade up sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg i Tyskland, högtidlighålls, och på tisdag görs det även på många andra håll i världen. I Finland hålls en två-språkig festmässa i Åbo domkyrka, och finska folket har skickat in förslag på över 450 egna teser.

I Bismarck i North Dakota, USA, samlades cirka 3 000 personer under söndagen. Prästen Marv Mutzenberger i den Evangeliska lutherska kyrkan kommer att tala utklädd till Martin Luther.

För att bara nämna ett par av otaliga exempel.