Reformationsårets final över hela världen

Kungen, statsministern och ärkebiskopen var på plats i Uppsala domkyrka under söndagen. I en direktsänd tv-gudstjänst högtidlighölls 500-årsminnet av reformationen och Martin Luthers 95 teser på kyrkporten i Wittenberg.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller