Regeringen kritiseras av biståndsaktörer

Tummen ner.
Det får stora delar av regeringens migrations- och biståndspolitik i en rapport som flera stora svenska biståndsorganisationer står bakom.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Riksdagen har förbundit sig att arbeta mot fattigdom och för mänskliga rättigheter genom det som kallas Politiken för global utveckling. Den svenska regeringen satsar också på att uppfylla Agenda 2030, av FN uppsatta mål som bland annat syftar till att utrota fattigdom och hunger i världen.

Men enligt en rapport från Concord, som är en plattform för 62 biståndsorganisationer, finns stora brister i regeringens politik.

—Vi tycker att Sverige gör mycket bra och ansatsen med en samstämmig politik för utveckling och mänskliga rättigheter genom PGU är väldigt viktig. Men just därför att Sverige är en viktig global ledare, så måste vi också kunna vara självkritiska och se var politiken haltar, säger Anders Malmstigen, som är generalsekreterare i Svenska missionsrådet.

Vill se lagliga vägar

I rapporten Barometer 2018 pekas bland annat vapenexporten ut som ett problem. Exporten har ökat kraftigt under 2000-talet och 51 procent av den svenska vapenexporten gick 2016, enligt rapporten, till länder i väpnad konflikt.

En annan fråga där regeringen får skarp kritik är migrationen. Concord vill se fler lagliga vägar för att flyktingar ska slippa ta den farliga vägen över Medelhavet till Europa. I rapporten riktas också kritik mot att Sverige försvårat möjligheterna till familjeåterförening. Concord menar att familjer splittras i strid mot FN:s barnkonvention.

— Det är tydligt att på vissa områden där det finns tydliga intressekonflikter så blir det de mänskliga rättigheterna som får komma i andra hand, säger Anders Malmstigen.

Klimatfrågan tas upp

I rapporten tas även klimatfrågor upp. Där erkänner Concord att Sverige är ett av de mest ambitiösa länderna vad gäller klimatpolitiken. Concord tycker dock att större hänsyn måste tas till att svenskar bidrar till utsläpp genom en stor konsumtion av varor och tjänster som produceras utanför Sveriges gränser.

De frågor som förs fram i rapporten kommer knappast hamna i centrum i den kommande valrörelsen, med undantag av migrationen. Där vill dock de stora partierna gå i en mer restriktiv riktning, i strid med Concords rekommendationer.

— Migrationsfrågorna är väldigt aktuella, men där har vi tappat mark, till exempel vad gäller familjeåterföreningar. Men vi måste lyfta dessa frågor i alla sammanhang som vi kan, säger Anders Malmstigen.

Politiken för global utveckling

Politiken för global utveckling (PGU) antogs av riksdagen 2003. Tanken med PGU är att inte bara biståndet ska bidra till en positiv global utveckling, utan hela regeringens politik ska användas för att nå mål som till exempel berör fattigdomsbekämpning.

Regeringen rapporterar vartannat år till riksdagen om arbetet med PGU.