Rekordmånga går ur Svenska kyrkan – brist på tro vanligast

Två år i rad har rekordmånga lämnat Svenska kyrkan. Den huvudsakliga­ anledningen är att personerna inte tror på Gud. Och den grupp som främst sviker kyrkan är yngre män i storstäderna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Medlemstalet för Svenska kyrkan är på väg nedåt. Det är en trend som har varit tydlig under en längre tid men som accelererat ytterligare de senaste två åren.

Omkring 90 000 medlemmar tackade för sig såväl 2016 som 2017, vilket är en fördubbling jämfört med åren före. Och den absolut viktigaste anledningen till att folk lämnar kyrkan är att de inte tror på Gud.

40 procent av alla som lämnat anger att det är orsaken. Det framkommer i den nya rapporten ”Medlemmar i rörelse”, som Svenska kyrkan tagit fram.

Ofta annan orsak

Men även om själva utträdet bottnar i avsaknaden av tro hänger det oftast ihop med något annat, exempelvis då medier rapporterar om någon oegentlighet. Eller när det framkommer hur mycket kyrkoskatt man faktiskt betalar.

På plats nummer två anges att medlemskapet inte känns meningsfullt och först på tredje plats, cirka 20 procent, säger att de lämnat Svenska kyrkan på grund av ekonomiska motiv.

Läs också: Många frikyrkliga väljer att gå in i Svenska kyrkan
 

Färre engagerar sig

Hand i hand med dessa interna orsaker pekar kyrkans rapport på att allt färre svenskar över huvud taget är med i olika föreningar och rörelser. Svenska kyrkans negativa spiral går hand i hand med idrottsföreningar och frikyrkor.

Att kyrkan bröt med staten år 2000 är också en viktig anledning till medlemstappet, och det faktum att alla sedan 1996 blev dopet medlemsgrundande, inte som tidigare då alla i Sverige per autoamtik blev medlemmar i kyrkan.

På många sätt är Svenska kyrkans nya rapport en dyster framtidsprognos för en kyrka som för en inte alltför avlägsen tid mer eller mindre inneslöt hela den svenska befolkningen. Nu har kyrkan kommit in i en ond spiral, där ett ökat antal utträden tillsammans med vikande dop- och konfirmandtal på sikt innebär att kyrkan kommer att fortsätta att krympa om ingen förändring sker.

Banden till kyrkan försvagas

I dagsläget talar det mesta för att Svenska kyrkan på sikt kommer att bli betydligt mind­re och att banden till kyrkan i övrigt försvagas, slår rapporten fast i sina slutsatser.

Hur mycket mindre kyrkan kommer att bli spekuleras det inte i, förutom att Svenska kyrkan fortsatt kommer att vara den största medlemsorganisation i Sverige ”långt in på 2020-talet”.

Läs mer: Elisabeth Sandlund: Svenska kyrkan behöver målbild
 

Män i storstäder

Framför allt är det i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö som kyrkan krymper. De som är mest benägna att lämna kyrkan är män, ofta med högre inkomst.

Skillnaden mellan storstad och landsbygd får också statistisk klädnad i Svenska kyrkans rapport, där de beskriver att i de tre storstadsregionerna är endast 45 procent medlemmar i kyrkan i åldersspannet 14 till 40 år. I mindre städer och på landsbygden är 70 procent med i kyrkan.

Troende stannar

De flesta som lämnar Svenska kyrkan tror inte på Gud, och de har heller inte varit speciellt aktiva. Det innebär å andra sidan att en allt större andel av kyrkans medlemmar är troende och aktiva.

Framtidens medlemmar kommer inte att vara kyrkotillhöriga av slentrian, beskriver man det i rapporten.

Där finns också siffror på att de som stannar kvar i kyrkan är mer aktiva i sitt medlemskap.

Vartannat barn döps in i kyrkan

I Sverige döps i dag 45 procent av alla barn in i Svenska kyrkan. De som redan är medlemmar döper sina barn i högre utsträckning än andra. Där är siffran 70 procent av barnen.

27 procent av alla svenska 15-åringar konfirmeras, vilket motsvarar 40 procent av kyrkans medlemmar.