Rektor på kristen friskola: Vad trött jag blir

Ingrid Ploghed, rektor på kristna Betelskolan på Hönö, blir upprörd när hon hör Ardalan Shekarabi säga att präster och imamer styr friskolor.
– Det är helt enkelt inte sant. Det fungerar inte så, säger hon.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ingrid Ploghed har jobbat som rektor på Betelskolan på Hönö i drygt ett år. Hon bekymras över Socialdemokraternas förbudsiver som hon tycker är illa underbyggd.

Till exempel hävdar partiet att de konfessionella friskolorna ökar klyftorna och segregationen i det svenska samhället.

– Tvärtom skulle jag säga. Jag tycker att vi har en större förståelse för olika ideologier och religioner i och med att vi själva står för en tro, säger hon.

 

Läs mer: Statsvetare: Förbudsivern präglas av fördomar

 

"Inga präster som styr"

Hon blir särskilt upprörd över att civilministern hävdar att det inte ska vara präster och imamer som styr de svenska skolorna.

– Vad trött jag blir. Svensk skola styrs av svensk lag och vi inspekteras av Skolinspektionen som alla andra skolor. Det är ett krav att skolledare ska ha en pedagogisk utbildning så det skulle inte vara praktiskt möjligt med en präst i den rollen, säger Ingrid Ploghed.

 

Läs mer: S vallöfte: Religiösa friskolor ska förbjudas

 

Hon tycker att det är problematiskt att civilministern använder sina erfarenheter från en förskola i Iran för att applicera dessa på förhållanden i Sverige.

Han berättade bland annat om hur en mur skilde pojkarna från flickorna på den skolan.

– Han har ju sina erfarenheter från ett annat land som han lägger på den svenska skolan. Det blir problematiskt.

– Jag svarar för en kristen skola, och jag har aldrig någonsin upplevt något ens i närheten av att man skiljer på könen med en mur. Det skulle aldrig fungera så, säger Ingrid Ploghed.

En av drygt 50

Betelskolan är en av drygt 50 kristna friskolor i Sverige och har 115 elever i grundskolan från förskoleklass till årskurs 9.

 

Läs mer: Elisabeth Sandlund: Det är ayatollorna som styr den svenska skolpolitiken

 

Hon är noga med att betona att Betelskolan har samma läroplan som alla andra grundskolor i i Sverige.

– Därför har vi också samma uppdrag. Men medan andra skolor utesluter ett samtal om religion har vi en öppenhet kring det. Där är vi mer öppna för andra kulturer, skulle jag säga.