Religionsfrihet viktigt för alla partier – men få konkreta förslag

Tillsätt en ambassadör för religionsfrihet, öka säkerheten vid bönelokaler, prioritera kvinnors religionsfrihet eller förbjud böneutrop. En rad förslag kom in då Dagen frågade partierna om vilka konkreta förslag de har för en förbättrad religionsfrihet.
Men framför allt fick vi in lovord om hur viktig frågan är.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Att få ett politiskt parti att säga något positivt om religionsfrihet är lika enkelt som att få ett barn att tacka ja till en glass. Alla älskar att lovprisa denna frihet, från höger till vänster. Men mer intressant är om det finns några konkreta förslag att ta hänsyn till i valrörelsen.

Tidningen Dagen frågade samtliga riksdagspartier vad de har i idélådan, såväl i inrikes- som utrikespolitiken.

Kristdemokraterna föreslår exempelvis en särskild ambassadör med uppgift att jobba med religionsfrihet i utrikespolitiken, exempelvis genom att ställa krav vid ett handelsavtal. Utöver det vill de att religionsfrihet ska bli ett obligatoriskt ämne på diplomatprogrammet.

Se grafiken i större version

 

Vänsterpartiet har också ett flertal förslag som sticker ut från mängden då de betonar vikten av kvinnors- och flickors rätt till religionsfrihet. De vill också ta fram en plan på hur religionsfrihet ska implementeras i utrikespolitiken.

De två regeringspartierna S och MP blickar inte så mycket framåt i sina svar, utan berättar snarare om vad som görs i dag. Som att Sverige redan har en ambassadör för Mänskliga rättigheter där det ingår att ta sig an religionsfrihet. De tar också upp att regeringen höjt bidragen till trossamfundens säkerhetsarbete.

När religionsfrihet debatteras i Sverige brukar det numera komma som ett brev på posten att betona att det även innebär frihet från religion. Fyra av riksdagspartier har påpekat detta i sina svar; M, C, L och SD. Sverigedemokraterna hänvisar exempelvis till friheten från religion då de vill förbjuda muslimska böneutrop.

I flera av svaren är det ganska svårt att vaska fram konkreta förslag när partierna får säga sitt om religionsfrihet. Liberalerna får väl stå som exempel, där de i sitt svar skriver att de alltid står på individens sida och att alla har rätt att uttrycka sin tro.

Men vad gör de, vad vill de? "Bland annat har många av våra företrädare kämpat för kurdernas rättigheter", svarar Liberalerna när de tar upp religionsfrihet i utrikespolitiken, vilket är det närmaste ett konkret förslag de kommer med.

Läs mer: Så säger alla partierna om religionsfrihet

 

Katherine Cash är religionsfrihetsexpert på Svenska missionsrådet och jobbar bland annat mot politiker för att de ska ta frågan på större allvar.

Vad tycker du om svaren, tar partierna frågan om religionsfrihet på allvar?

– Det varierar. Verkligen, svarar hon.

– En sak som är viktig att notera är att de både regeringsbärande partierna, M och S, är så svaga i sina svar. Framför allt Socialdemokraterna, de kommer bara med en massa konstateranden, men var är visioner framåt? Inrikes, där finns nästan inget alls?

I flera fall tar partierna sina vanliga förslag, och kopplar ihop dem med religionsfrihet. Exempelvis när KD svarar att de vill se 10 000 fler poliser, SD att de vill ge ett starkare bistånd till religiösa minoriteter i Mellanöstern, eller när C försvarar de konfessionella friskolornas existens.

– Svaren är i vissa fall mindre relevanta. Liberalerna hade exempelvis ett extremt underutvecklat svar, även Centerpartiet hade ett svagt svar, säger Katherine Cash.

Vilka var mest på hugget?

– Vänsterpartiet var klart starkast i sina svar.

– Det är V och KD som har lagt en partimotion om religionsfrihet, säger hon.

Vilket vittnar om att partierna har förslag som är väl integrerade i sin politik.

– Vi på Svenska missionsrådet håller också med KD i deras förslag om att kunskapen om religionsfrihet på UD måste stärkas.

Men, noterar Katherine Cash, de två partierna som i valrörelsen lagt förslag som begränsar religionsfriheten nämner de inte här. Vare sig S förslag att förbjuda religiösa friskolor eller KD-utspelet mot böneutrop omnämns.

Vad tycker du saknas i svaren i övrigt?

– Ingen nämner Europakonventionen. Det är en konvention som är väldigt viktig för lagstiftare när man ska hantera religionsfrihet, säger Katherine Cash.

Många lyfter också in säkerhet som en viktig fråga i inrikespolitiken, då allt fler trossamfund utsätts för hatattacker och attentat.

– Det är viktigt. Men ingen tar upp hur vi ska bygga upp en kultur av religionsfrihet, hur vi ska jobba med värderingar, för olikhet och mångfald.

Läs mer om svenska valet 2018

Alla tidigare artiklar
DEBATT: ÄLDREOMSORGEN UNDER CORONA
Simon Rundquist, Läkare.
Foto: Privat/Arne Hyckenberg
Foto: Privat/Arne Hyckenberg
Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Liselotte Sabroe
Foto: Liselotte Sabroe