Religiösa styret i Iran - grunden lades 1979

Irans teokratiska ”gudsstat” bygger på föreställningen att den tolfte shiitiska imamen – frälsargestalten al-Mahdi från 800-talet – ska återkomma från det fördolda och upprätta ett rättvist islamiskt samhälle.
Under tiden styr de religiöst lärda landet med järnhand.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!