Rickard Lundgren: ”Församlingsplantering bästa sättet att nå nya människor”

Hur uppfyller kyrkan Jesu missionsbefallning på bästa sätt?
Rickard Lundgren menar att församlingsplantering är det överlägset bästa alternativet för att nå nya människor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Årets Hönökonferens har satsat på seminarier i kortform. Ursprungligen kallades dessa TED Talks, men efter att konferensledningen blivit uppmärksammad på att detta kan vara varumärkesintrång heter de nu 3Talk.

Under tisdagens seminarum var temat ”Kyrkan som bygger”. Rickard Lundgren, som är evangelist inom Equmeniakyrkan, arbetar bland annat med församlingsplanteringar i Västsverige. Han berättade om den statistik över utvecklingen i frikyrkan som Evangeliska frikyrkan sammanställer. Den statistiken visar att det årligen läggs ner cirka 80 frikyrkoförsamlingar, men den senaste tiden har en annan trend också växt sig stark.

– Det är att det grundas nya församlingar i alla samfund, sa Rickard Lundgren.

Hoppas på afghanska kyrkor

Många av de nya församlingarna samlar människor som invandrat till Sverige, det växer till exempel fram nigerianska, spanska och arabiska församlingar i stort antal.

– Jag hoppas att vi också ska få afghanska församlingar, sa Rickard Lundgren.

Han menade att församlingsplantering är det bästa sättet att nå ut till nya människor.

– Nya församlingar växer alltid, och når alltid nya människor. På ganska kort tid når man ofta 20–30 människor. Därför kan jag inte komma på något bättre sätt att vara lydig mot missionsbefallningen, sa han.

Måste komma till folket

Rickard Lundgren vill se en mångfald av nya församlingar växa fram, som kan rikta sig till olika grupper i samhället. Han vurmade speciellt för människor med särskilda behov, kanske autism, som har svårt att känna sig hemma i en vanlig församling.

– Vi måste bli duktigare på att komma till folket, inte att vänta på att folk ska komma till oss, sa han.