Rowan Williams och Richard Dawkins vill stoppa katolska skolor

Världens kanske mest kände anglikan och världens kanske mest kände ateist har gått samman för att stoppa katolska kyrkan från att öppna fler skolor i Storbritannien.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det rör sig om Engelska kyrkans och den världsvida Anglikanska gemenskapens tidigare överhuvud, före detta ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, som tillsammans med bland andra den kände evolutionsbiologen Richard Dawkins, vill stoppa en ny lag om intagning till religiösa skolor.

"Nya skolor behövs"

I dag gäller det i Storbritannien att skolor som startas av religiösa samfund måste ta emot elever som inte tillhör det egna samfundet. Av de antagna eleverna får maximalt hälften tillhöra det egna samfundet. Finns det andra sökande får man inte neka dem inträde med hänvisning till att man hellre tar in elever som tillhör den egna kyrkan.

Detta har hittills hindrat katolska kyrkan från att starta nya skolor trots att man upplevt att de behövs, skriver Catholic Herald. Orsaken är att kyrkans lag inte tillåter att katolska sökande avvisas till förmån för andra.

 

Läs också: Antalet religiösa friskolor i Storbritannien kan öka

 

Rätt att välja skola

Katolska kyrkan har under längre tid lobbat för en lagändring och hävdat att de katolska skolorna som redan finns inte räcker till för alla katolska barn. "Genom att tvinga katolska skolor att avvisa katolska skolbarn med hänvisning till deras tro hotas den katolske förälderns rätt till att välja en katolsk utbildning", skrev katolska biskopar i England och Wales 2017.

Inför valet 2017 lovade Tories, det konservativa partiet, att ta bort begränsningen för att gå katolska kyrkans till mötes. Premiärminister Theresa May bekräftade senare att löftet stod fast. Nu har det faktum att utbildningsdepartementet sedan januari leds av en minister som själv gått i en katolsk skola fått igång spekulationer om att regeringen kommer att infria sitt vallöfte

"Religiös etikett"

Det har gjort att motståndarna till lagändringen gått till offensiv och bland annat skrivit under ett öppet brev där de varnar för dess följder. Bland annat skriver de att det slopade kravet kommer att leda till en allvarlig splittring och uppdelning i samhället genom att "barnen får en religiös etikett på sig redan i början av livet".

Förutom Rowan Williams och Richard Dawkins har brevet undertecknats av, bland andra, ordföranden för brittiska Humanisterna Andrew Copson och ledaren för Brittiska muslimer för en sekulär demokrati, Rabia Mirza.

 

Läs också: Rowan Williams blir hedersdoktor i Uppsala

Läs även: Han vill göra alla folk till ateister

Lilla Erstagården