Ryska katoliker märker förbättrade relationer

Efter det historiska mötet 2016 mellan påven Franciskus och Moskvapatriarken Kirill har de tidigare kylslagna relationerna mellan katolska och rysk-ortodoxa kyrkan blivit bättre.
– Mötet har fått en positiv effekt på mentaliteten i Ryssland, säger katolske ärkebiskopen i Moskva på besök i Sverige.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Han är ärkebiskop metropolit i det katolska ärkestiftet av Guds Moder i Moskva och som sådan den högste ledaren för Rysslands katoliker. Han har bjudits hit av den svenske kardinalen Anders Arborelius och ett av skälen är att få träffa Ulf och Birgitta Ekman, Sveriges kanske mest kända katolska konvertiter.

Ett annat skäl är att han vill lära sig mer om Katolska kyrkan i Sverige, dess vardag och arbete som bedrivs i ett land som han menar på många sätt liknar Ryssland.

– På många sätt är situationen för katolikerna i Sverige och Ryssland ganska lik. Vi är en liten minoritet i ett land med lång historia av andra kristna traditioner. Ryssland är kanske inte lika sekulariserat som Sverige med båda samhällen är i behov av evangelisation.

– Katolska kyrkan i både Sverige och Ryssland är multikulturell och multietnisk och vi har, i båda länderna, en pågående ekumenisk och interreligiös dialog, säger Paolo Pezzi.

I likhet med alla icke-ortodoxa kyrkor har man utsatts för återkommande byråkratiskt krångel i Ryssland, inte sällan grundat i fördomar och den djupt rotade föreställningen om att endast den rysk-ortodoxa religionen kan vara del av den ryska staten och kulturen.

– Det har varit särskilt besvärligt i vissa regioner, som i Moskva, där det varit svårt att få förnyat visum för präster och nunnor. Under de senaste tio åren har fem-sex präster tvingats lämna landet av den anledningen.

Konfiskerad egendom

Efter ryska revolutionen 1917 konfiskerades kyrkans egendomar av staten. Efter Sovjetunionens fall på 1990-talet blev det i teorin möjligt att få tillbaka fastigheter men många hade förstörts under kommuniststyret. Att återfå dem som fanns kvar har inte varit lätt.

– Vi har hittills lyckats få tillbaka ett tiotal byggnader av i runda slängar mellan 50 och 80 i hela Ryssland. Merparten ägs fortfarande av staten.

Svårt bygga kyrka

Att få tillstånd till att bygga en ny kyrka är fortfarande i stort sett omöjligt, särskilt i storstäderna.

– Det gör att vissa församlingar tvingas fira mässor i lägenheter och då betraktas man enligt lagen som en sekt och utsätts för poliskontroller. Men jag kan inte säga att vi har det särskilt motigt som kyrka. Problemen är mer byråkratiska än ideologiska.

Under hans dryga tio år som metropolit i Moskva har mycket utvecklats åt rätt håll, menar han. Mötet mellan påven Franciskus och Moskvapatriarken Kirill i Havanna 2016 blev en tydlig vändpunkt.

– Vi har fått en ny, positiv utveckling med en ökande normalisering och acceptans från statens sida. Vi har fått tillbaka fler fastigheter och högskolemyndigheten har inlett en process för att ge examen från prästseminariet i S:t Petersburg statligt godkännande.

– Det känns dessutom som att ett nytt liv har blåsts in i kyrkan, det händer saker. Kyrkan växer långsamt och vi har en väldigt fin och livaktig dialog med de lutherska och orientaliska kyrkorna.

Paolo Pezzi säger att katolska kyrkan alltid kommer att förbli en liten minoritet i Ryssland. Men att han trots det hoppas att den kan bidra till en påkristning och humanisering av samhället.

– Jag hoppas att vi kan vara som en god surdeg för det ryska samhället. I sig är en surdeg ingenting. Men när den kommer i kontakt med bröddegen förvandlas den till något bra.

Paolo Pezzi

Paolo Pezzi är metropolit och ärkebiskop för ärkestiftet av Guds Moder i Moskva sedan 2007.

Född och uppvuxen i Italien.

Doktor i teologi vid påvliga Lateranuniversitetet (Rom).

Bosatt i Ryssland sedan 1993.

Fram till utnämningen till ärkebiskop metropolit var han rektor för prästseminariet i S:t Petersburg.

Enligt Paolo Pezzi finns det i dag runt 1,5 miljoner katoliker i Ryssland.