S: Förskolor får vara religiösa

Socialdemokraterna har gått till val på att få bort de religiösa friskolorna.
Men förskolor som drivs av en religiös aktör får vara kvar, meddelar gymnasieminister Anna Ekström (S) till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Varför vill Socialdemokraterna stänga konfessionella friskolor, men samtidigt låta religiösa förskolor vara kvar?

Gymnasieminister Anna Ekström (S) inleder med att rätta till frågeställningen då Dagen når henne via telefon.

– Vi går inte till val på att stänga religiösa friskolor, vi vill bara att de inte ska ha en konfessionell inriktning, säger hon.

Och varför ska samma sak inte gälla förskolor?

– Beskedet är att vi går till val på ett förbud för religiösa friskolor, men har inga förslag på åtgärder när det gäller förskolor med religiös inriktning.

Finns skillnader

Anna Ekström säger att det finns vissa skillnader, exempelvis hur läroplaner och kursplaner ser ut.

– Vi har redan ett problem med ökad segregation i skolan, och vill inte öka på det genom att därutöver dela upp elever utifrån religionstillhörighet.

 

Läs mer: Livets ords skolchef: Förvånande okunnigt av Shekarabi

 

Men religiösa förskolor måste väl vara lika segregerande?

– Det är inte alls säkert. Barn och ungdomar ska ha stor frihet att välja sin religiösa tillhörighet. Aktiva val är något jag förknippar med grundskolan och gymnasiet, inte förskolan.

Anna Ekström säger dock att hon inte vill gå in på någon teologisk diskussion om hur tro uppstår, och det hela mynnar ut i att ministern återupprepar att S vallöfte handlar om att få bort de religiösa friskolorna.

Hur ska det gå till?

– Vi har inga färdiga lagförslag utan det måste utredas, säger Anna Ekström.

Nu har en utredning tillsatts av utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) som ska se över frågeställningarna.

– Där kommer vi att få mer kött på benen om hur vi ska tolka de konventioner som Sverige skrivit under. Men det löfte som Socialdemokraterna går till val på är en viljeinriktning. Vi deklarerar att vi går till val på en skola fri från konfession. Men det är inte ett färdigt lagförslag vi kommer med.

 

Läs mer: Statsvetare: Förbudsivern präglas av fördomar

 

Och hur ska ni förhålla er till Europakonventionen?

– Det är viktigt att veta att det är en konvention som ständigt tolkas i domstol, och som heller inte går in på hur olika skolor ska finansieras.

Exempelvis finns det inget som förpliktigar att religiösa friskolor måste bekostas med skolpeng enligt Europakonventionen.

Tro och solidaritets ordförande Ulf Bjereld menar att debatten om konfessionella friskolor tenderar att bli religionsfientlig, även inom S. Håller du med?

– Jag blir förstås ledsen när jag hör det och håller inte med. Jag håller religionsfriheten högt och är själv medlem i Svenska kyrkan och skulle aldrig drömma om att uttala mig religionsfientligt.

– Men här handlar det om att säkerställa att skolan blir en mötesplats där barn med olika bakgrund träffas och att barn ska hitta sin egen uppfattning och finna sin egen tro eller icke-tro. Men jag ser inget i våra förslag som andas religionsfientlighet.

Flertal troende inom partiet

Anna Ekström menar också att det finns flera inom partiet som själva är troende och som står bakom förslaget.

– Jag ser inte att skillnaden här går mellan dem som är troende och dem som inte är det.

 

Läs mer: Tro och solidaritet kritiska till S vallöfte

 

Finns det exempel på bra religiösa friskolor?

– Ja, det är klart att det gör. Och därför vänder jag mig mot att du säger att vårt förslag handlar om att vi ska stänga religiösa friskolor, utan vi säger att de som i dag definierar sig som religiösa friskolor i morgon ska vara skolor som inte har en konfessionell inriktning.

Tror du att de skulle vilja vara kvar då?

– Det är förstås upp till dem.

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar

Fakta: S vallöfte

”Skolan ska bygga på kunskap, bildning och likvärdighet där varje elev ska vara fri att forma sin egen uppfattning och framtid.

Därför vill vi socialdemokrater ha en skola fri från konfessionella inslag, med respekt för de internationella åtaganden som Sverige ingått och de nationella minoriteternas ställning”.

Källa: Socialdemokraterna

71

Så många religiösa grund- och gymnasieskolor finns i Sverige.