Så beskrivs påven med fem ord

Dagen har bett fem kristna profiler beskriva påven Franciskus med maximalt fem ord.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan:

"Ekumenisk, pastoral, politisk, utmanade, personlig."

Madeleine Fredell, teolog och generalsekreterare för Rättvise- och fredskommissionen i Stockholms katolska stift:

"Ömhet, barmhärtighet och enhet i mångfald."

Ulla Gudmundson, författare, publicist och tidigare Sveriges ambassadör vid Heliga stolen:

"Dynamisk, empirisk, gammaldags kvinnosyn, argsint, utåtriktad."

Bitte Assarmo, chefredaktör Katolskt magasin:

"Kärlek och barmhärtighet i vardagen."

Thanh Duc Nguyen, kyrkoherde i Katolska domkyrkoförsamlingen:

"Guds barmhärtighet i mötet med människor."

Lilla Erstagården