Så fungerar det när frikyrkor dubbelansluter till EFS

Pingstförsamlingen United i Malmö är inte först ut med dubbelanslutning till EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen.
Den känsliga dopfrågan har man löst på olika sätt i Husum utanför Örnsköldsvik och Jävre utanför Piteå.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

United Öresundskyrkan i Malmö för nu samtal med inriktning att bli dubbelanslutna till lutherska EFS, som brukar beskrivas som en missionsrörelse inom Svenska kyrkan.

Det finns redan ett antal frikyrkoförsamlingar som är dubbelanslutna till EFS, men då oftast efter att en eller flera församlingar har gått samman. På den punkten skiljer sig United i Malmö rejält eftersom det här är frågan om en församling som på egen hand vill gå in i EFS efter att ha ”upptäckt skatterna i det Lutherska och Rosenianska arvet”, som pastorn och föreståndaren Magnus Persson uttrycker det.

Två dop praktiseras

Men vad innebär en dubbelanslutning till två kristna rörelser med olika dop- och ämbetssyn?

Dagen vände sig två av de församlingar som redan är dubbelanslutna till EFS utifrån baptistisk tradition.

I Jävre utanför Piteå finns Kustkyrkan, en församling med 220 medlemmar med mycket barn och ungdomar, som är ansluten till både Evangeliska frikyrkan och EFS, och leds av en församlingspastor med rötter i Pingst, efter en sammanslagning av två församlingar för 15 år sedan.

Här praktiserar man numera två dop i samma församling: barndop och troendedop.

103023.jpg– Men vi har inte en luthersk dopsyn utan en metodistisk. Det innebär att vi döper barnen för att de redan tillhör Gud. Inte för att de ska få tillhöra Gud, som i den lutherska traditionen kan orsaka nöddop, säger Marcus Sandström, församlingspastor i Kustkyrkan.

Den metodistiska synen är också det som gör att han som ”pingstvän i grund och botten” har klarat av att förrätta barndop, uppger Marcus Sandström. Han säger samtidigt att det krävs en ”viss ödmjukhet” och man inte får vara ”för rigid” när en sammanslagning ska ske.

Omdop väcker känslor

På frågan om församlingen kan tänka sig omdop om någon som är barndöpt senare skulle vilja bli troendedöpt, svarar han:

– Omdop väcker mycket känslor hos lutheraner. Därför talar vi i så fall om förnyelsedop. Men det har inte varit aktuellt sedan jag började här.

Marcus Sandström är inte prästvigd i Svenska kyrkan, utan har läst en teol. kand till pastor, och han och andra i församlingen kan dela ut nattvarden och förrätta dop. En dop- och ämbetssyn som inte helt stämmer överens med EFS gör samtidigt att Kustkyrkan inte kan vara en vanlig EFS-förening, utan kallas ”övrig förening”.

Centrumkyrkan: Dopet är det knepiga

I Husum utanför Örnsköldsvik finns Centrumkyrkan med 120 medlemmar, som har kopplingar till både Pingst, Evan­geliska frikyrkan och EFS efter en sammanslagning av tre olika församlingar tidigare i år.

Här praktiserar och förkunnar församlingen enbart det baptistiska troendedopet, men öppnar för medlemskap för den som är barndöpt sedan tidigare.

– Dopet har varit det knepiga. Men det känns väldigt bra nu. EFS-vännerna är väldigt karismatiska. Skillnaderna mellan oss är marginella, säger Eric Klint, tidigare vice ordförande i Korskyrkan (EFK), och en av de som arbetade fram samgåendet.

Egen EFS-grupp

Centrumkyrkan är dubbelansluten till Pingst och EFK, och de medlemmar som kommer ur den tidigare EFS-kyrkan är med i församlingen, men också anslutna till EFS genom att ha bildat en EFS-grupp med egna stadgar.

På det sättet kan de som enskilda vara med i EFS trots att Centrumkyrkan i Husum praktiserar en baptistisk dopsyn med troendedop.

Läs också: Daniel Alm: Dopfrågan svår om United ansluter till EFS

Fakta:

EFS är en luthersk missionsrörelse inom Svenska kyrkan. EFS-kyrkorna praktiserar barndop - och enbart vigda präster i Svenska kyrkan får dela ut nattvarden och förrätta dop.

Pingströrelsen är en karismatisk frikyrka som praktiserar troendedop och håller det allmänna prästadömet högt. Det innebär att vem som helst kan dela ut nattvard eller förrätta dop.

EFS och Pingst

Lilla Erstagården