Så har omställningen till digital kyrka varit under coronakrisen

Att inte kunna mötas fysiskt har varit det svåraste under vårens coronapandemi, tycker många av Sveriges frikyrkopastorer enligt Dagens Pastorspanel. Men mitt i sorgen över uteblivna gudstjänster och träffar finns också ljusglimtar.
– Vi har sett att människor som i vanliga fall inte kommer till kyrkan har följt våra digitala gudstjänster, säger Hanna Sköld, pastor i Betania Norra Fågelås.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!