Så ska pingstförsamlingar runt hela jorden bekämpa corona-spridning

Pingstförsamlingar jorden runt gör gemensam sak för att minska coronavirusets dödliga framfart. Redan nu har kyrkor och församlingar i 100 länder börjat sprida information om allt från handtvätt till att hellre ha mindre möten än större.
– Jätteroligt att det har varit ett så stort intresse – vi har nu en chans att nå de som riskerar att hamna utanför informationsflödet, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Pingstvänner runt om i världen mobiliserar nu för att snabbt sprida kunskap om coronaviruset och Covid-19 i områden där människor annars har begränsad tillgång till information. Spridningen av coronaviruset får överallt i världen katastrofala följder. Särskilt svår kan situationen bli i utvecklingsländer, där sjukvården kan vara bristfällig och där det också är svårt att nå ut med information.

– I samtal med lokala partner vittnar man om stor brist på sjukvårds- och skyddsmaterial. I östra DR Kongo vittnar man till exempel om att det inte finns några skyddsmasker att få tag på, berättar Niclas Lindgren.

I ett pressmeddelande från FN:s utvecklingsprogram UNDP framgår att pandemins effekter kan förvärras av svaga hälsovårdssystem och brist på sjukvårdsutrustning. Tre av fyra människor i världens minst utvecklade länder saknar tvål och rinnande vatten, enligt UNDP.

I många av världens slumområden kan det också vara svårt att få ut information.

– Många människor lever ”ur hand i mun” och det kan snabbt bli oroligheter om man blir utan inkomst i spåren av Covid-19, säger Niclas Lindgren.

– Detta innebär en enorm utmaning för de fattiga delarna av vår jord.

Viktigt att förhindra osanningar

Här kan kyrkor och församlingar göra en betydelsefull insats redan nu genom att sprida information om hur viruset smittar och vad man kan göra för att undvika smitta. Det är också viktigt att förhindra att myter och osanningar får fäste.

– Kyrkan samlar i normala fall miljontals människor i både städer och byar på landsbygden och kan mobilisera hela samhällen, säger Niclas Lindgren.

o Vår förhoppning är att vi ska nå ut till människor i kyrkor världen över och snabbt minska spridningen i samhället. Vi har nu en chans att stå upp för de allra mest marginaliserade som annars riskerar att hamna utanför informationsflödet.

Redan nu finns ett färdigt informationskit som Pentecostal World Fellowship ställt samman, med information om hur viruset sprids och hur man undviker smitta, kompletterat med bilder. Här finns också rekommendationer till församlingar och till pastorer och andra ledare, och förslag vad gäller verksamheten. Till exempel förordar man mindre samlingar i stället för större, och församlingar uppmanas att följa nationella riktlinjer. Informationen ska ses som ett komplement till nationell statlig information och riktlinjer från WHO, säger Niclas Lindgren.

– Vi har sagt att man självklart måste anpassa sig till WHO:s och de nationella myndigheternas beslut. I en del länder har vissa religiösa grupperingar fortsatt att samlas och kan då bli farliga smittspridare i stället för att ta ansvar.

– Alla behöver anpassa våra råd till sin nationella kontext

Tar socialt globalt ansvar

Han säger att informationssatsningen är en del i en önskan från Pingstförsamlingar att ta större socialt globalt ansvar. Materialet sprids nu av pingströrelser i ett hundratal länder av olika missionsorganisationer och genom elva pingstrelaterade biståndsorganisationers olika partnernätverk. PMU är en av dessa partners.

– Vad jag känner till är det första gången någonsin som pingströrelsens globala nätverk samordnar sig i en kommunikationssatsning av detta slag som har med en akut samhällssituation att göra, säger Niclas Lindgren.

Att få ut information om corona och covid-19 är det viktigaste just nu, betonar han.

– Vår ingång i det här är prevention. Det är nyckeln. Tre av fyra människor i världens minst utvecklade länder saknar till exempel tvål och rinnande vatten. Detta innebär enorma utmaningar, och här kan kyrkan med sina nätverk hjälpa till.

Men det är också viktigt att erbjuda hopp och tröst.

– Kyrkorna kan vara en avgörande aktör för att ge människor stöd, och skapa hopp i en svår tid, säger Niclas Lindgren.

För oss i den rikare delen av världen gäller det att se att vi människor måste hjälpas åt över hela jorden, om vi ska klara de utmaningar som coronaviruset ställer oss inför.

Vi är mitt uppe i vår egen kris, men fattigare länder behöver också att vi ger dem hopp. Det vill till nu att någon klarar av att vara hoppets röst. Att kyrkan klarar av att vara den rösten.

– Det här är en global kris, och en viktig lärdom att dra av situationen nu är att det kan bli ett uppvaknande, där vi ser att vi behöver varandra. Ingen i världen klarar det här själv, låt oss hoppas att vi tar med oss denna lärdom ur den här krisen.

Läs mer Daniel Alm predikar i radio – backas upp av stor annonskampanj

Läs mer om corona och kyrkorna

Alla tidigare artiklar

Global informationssatsning

Pingstförsamlingarnas informations-kit finns på fyra språk: franska, spanska, engelska och swahili.

Under informationskampanjen kommer det också att finnas digitala mötesplatser. PMU:s samarbetspartner kommer att tala här, och också 2018 års fredspristagare Denis Mukwege från DR Kongo.

Corona och äldreboenden
Övergrepp i kyrkan
Foto: Isaac Holmgren
Foto: Isaac Holmgren
Sexhandel